Bergschenhoek: Opknapbeurt Wijk Dorp Noord-Oost

Wijk Dorp Noord-Oost wordt opgeknapt.

De plannen zijn:

  • het vervangen en aanpassen van de riolering, zodat deze meer klimaatbestendig wordt
  • het doorvoeren van duurzame maatregelen, zoals de openbare verlichting vervangen door energiezuinige LED-lampen
  • samen met een werkgroep van bewoners is een ontwerp gemaakt van de openbare ruimte

Riolering

Er komt een gescheiden rioolstelsel. Dit zorgt ervoor dat hemelwater (regen, sneeuw of hagel) in de bodem en sloten terecht komt en niet naar de rioolzuivering gaat. Het is duurzaam om regenwater tijdelijk in de bodem vast te houden. Hierdoor schommelt de grondwaterstand minder en zijn er minder piekbelastingen op het slootwater.

Regenwater gescheiden afvoeren

Hoe meer hemelwater niet naar de zuivering gaat, hoe beter! Door het regenwater van de daken ook aan te sluiten op de waterverbinding naar de sloten wordt nog meer hemelwater gescheiden. We zijn gestart om te vragen of bewoners mee willen doen om de voorkant van hun daken af te koppelen van het bestaande stelsel en aan te sluiten op het nieuwe regenwaterstelsel.

Duurzame maatregelen

Alle lampen in de lantaarnpalen worden vervangen door energiezuinige LED-lampen. Daarnaast onderzoeken wij andere maatregelen die naast duurzaam ook praktisch toepasbaar zijn.

Samen met de buurt

Samen met een werkgroep van bewoners is gewerkt aan het ontwerp. Daarvoor zijn vier hele positieve en vruchtbare sessies geweest.

Start werkzaamheden

Het project zit in de aanbestedingsfase De werkzaamheden starten voorjaar 2020.

Vragen?

Via telefoonnummer (010) 800 40 00 kunt u contact opnemen met:

  • Edwin Zaagman

Ook kunt u uw vraag stellen via ons contactformulier. Vermeld hierbij dat het om de opknapbeurt Wijk Dorp Noord-Oost gaat.

Informatie

Het openen van een tekening bestand kan even duren.