Voorrangsverklaring voor een sociale huurwoning

Als u niet meer in uw huidige woning kunt blijven wonen én u komt niet in aanmerking voor een urgentieverklaring, kunt u mogelijk een voorrangsverklaring krijgen.

Meer informatie

U kan in aanmerking komen voor een voorrangsverklaring als er sprake is van een combinatie van problemen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en veiligheid.

U kunt dat niet zelf. Het aanvragen van een voorrangsverklaring verloopt altijd via een hulpverlener, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of een ouderenadviseur. De hulpverlener kan een gemotiveerd verzoek indienen bij de coördinator Sluitende aanpak.

Een multidisciplinair team beoordeelt de aanvraag en brengt hierover advies uit aan 3B Wonen. Een hulpverlener stelt u op de hoogte van het resultaat.

3B Wonen gaat op zoek naar een passende woning. U hoeft zelf niet te zoeken. Binnen 3 maanden biedt 3B Wonen u een woning aan. U kunt één keer een woning weigeren. Bij een tweede weigering vervalt de voorrangsverklaring.