Uitstroompremie: premie voor werk na langdurige bijstand

Voor inwoners die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering is het vaak een grote stap om weer aan het werk te gaan. Inwoners die deze stap wel maken, ontvangen van de gemeente Lansingerland eenmalig een bedrag van € 500,-. Op deze manier tonen wij onze waardering voor de inzet van deze inwoners.Vul het formulier uitstroompremie aanvragen in.

Formulier uitstroompremie aanvragen (pdf)

ReadSpeakerLees document voor

Meer informatie

U ontvangt de uitstroompremie van € 500,00 éénmalig als u:

  • langer dan een jaar een bijstandsuitkering ontving van gemeente Lansingerland
  • een half jaar onafgebroken werkzaam bent, waardoor u geen bijstandsuitkering meer nodig heeft
  • de premie op tijd aanvraagt: 6 tot 10 maanden na de datum dat uw bijstandsuitkering is beëindigd

Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt u het bedrag van € 500,00 binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraagformulier op uw rekening.

Voor hulp bij het invullen van formulier uitstroompremie kunt u terecht bij het Spreekuur Samen Doen. Het Spreekuur Samen Doen is iedere donderdag van 9.00 tot 10.30 uur in De Stander op het adres Wilhelminastraat 1 in Bergschenhoek. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Telefonische vragen kunt u stellen aan de uitvoeringsprofessionals van het team Participatie via telefoonnummer 14 010.

  • Aanvraagformulier uitstroompremie
  • kopie arbeidsovereenkomst