Inburgeren

Mensen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. In Nederland zijn daar afspraken over gemaakt. De afspraken staan in de Wet inburgering.

Inburgeren betekent:

  • Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven;
  • Weten hoe we in Nederland met elkaar samenleven.

U sluit uw inburgeringsplicht af met een inburgeringsexamen. Hiervoor moet u slagen.

Meer informatie

Houdt u zich niet aan de inburgeringsplicht? Dan legt de gemeente sancties op. De gemeente keert u bijvoorbeeld minder uitkering uit. Of u krijgt een boete.

Heeft u een vergunning op of na 1 januari 2013 gekregen? En heeft DUO u geïnformeerd over uw inburgeringsplicht ? In dat geval controleert niet de gemeente, maar DUO of u op tijd uw diploma haalt. Voor meer informatie kijkt u op de website van DUO.