Hulp bij taal, rekenen en digitale vaardigheden

Heeft u moeite met lezen, schrijven en spreken van het Nederlands? Of heeft u hulp nodig bij rekenen of digitale vaardigheden? Dan kunt u terecht bij het Taalhuis van Bibliotheek Oostland of het ROC Zadkine.

Meer informatie

Deze taalles is gratis.

Meer informatie over het Taalhuis van Bibliotheek Oostland en de openingstijden vindt u op de website van Bibliotheek Oostland, www.bibliotheekoostland.nl.

Het Taalhuis van de Bibliotheek Oostland biedt hulp aan iedereen die hulp nodig heeft bij spreken, lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Heeft u bijvoorbeeld een slecht schoolervaring en heeft u hulp nodig? U kunt terecht bij het Taalpuntspreekuur van het Taalhuis. Dit kan het eerste ‘opstapje’ zijn om door te stromen naar bijvoorbeeld het formele onderwijs van het ROC Zadkine. Er is les op verschillende niveaus. U kunt taalles volgen als Nederlands uw eerste taal is. Of als een andere taal uw moedertaal is en u nog Nederlands moet leren.

Het Taalhuis biedt bovendien interne taalondersteuning aan bij een bedrijf of organisatie.

ROC Zadkine Educatie verzorgt gratis taalonderwijs voor inwoners van Lansingerland op niveau A1 en A2 en Staatsexamen I. Daarnaast kunnen er cursussen worden gevolgd op het gebied van rekenen en digitale vaardigheden. Het Taalhuis van Bibliotheek Oostland helpt bij de aanmelding voor een taaltraject van ROC Zadkine.

Om te zorgen dat u de juiste cursus volgt, krijgt u eerst een toets bij ROC Zadkine om te bepalen welk taalniveau u heeft.

Cursussen duren tussen de 10 en 30 weken. Dit is afhankelijk van hoe goed u de Nederlandse taal al kent en hoeveel tijd u heeft om aan de cursus te besteden. De cursus wordt afgesloten met een examen, waarna u een erkend diploma of certificaat krijgt.