Take care

Als u zwaar belast bent als mantelzorgers, dan kan Take Care wat ruimte geven. Take Care biedt hulp en aandacht aan de persoon die zorg nodig heeft. De aanbieders kunnen kleine klusjes in huis doen, boodschappen voor of met iemand doen, een wandelingetje maken, samen koken enzovoort. Als het nodig is kan er een slaapwacht komen.

 

Meer informatie

U komt in aanmerking voor Take Care als u:

  • een mantelzorger bent van een inwoner in Lansingerland;
  • een zware mantelzorgtaak heeft;
  • staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg.

De Take Care-medewerker komt maximaal 4 uur per week voor aandacht en voor lichte hulp. Over de verdeling van de uren maakt u zelf afspraken met de hulp.

U betaalt € 5,00 per uur. U ontvangt een rekening van de aanbieder.

U meldt zich aan bij Take Care door contact op te nemen met het Steunpunt Mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg registreert uw gegevens en onderzoekt welke ondersteuning u het best bij u past en legt dat vast in een Mantelplan. Daarna zorgt het Steunpunt Mantelzorg ervoor dan de ondersteuning start.

Bij Steunpunt Mantelzorg kunt u een folder aanvragen met meer informatie over de hulp en de aanbieders. Voor vragen en aanmelding neemt u contact op via telefoonnummer (010) 522 55 45 of per e-mailadres mantelzorg@swsl.nl.

Meer informatie kunt u vinden op de website Welzijn Lansingerland.