Respijtzorg

Respijtzorg neemt tijdelijk de zorgtaken van u als mantelzorger over. Hierdoor kunt u op adem komen en heeft u tijd voor uzelf.

 

Meer informatie

Het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Lansingerland biedt drie soorten respijtzorg:

  • Vrijwillige thuiszorg voor Chronisch zieken;
  • Vrijwillige thuiszorg voor dementerenden;
  • Vrijwillige palliatieve zorg voor mensen in de terminale fase.

Hospice Lansingerland biedt respijtzorg aan in de terminale zorg. U kunt contact opnemen via telefoonnummer (010) 524 10 90 of via e-mailadres coordinator@hospicelansingerland.nl

Adresgegevens:
Burgemeester van Oostenweg 10 -12
2661 HN Bergschenhoek

Welzijn Lansingerland (67 jaar en ouder)

Bent u 67 jaar of ouder en wilt u meer informatie of wilt u hulp aanvragen? Neem dan contact op met:
Welzijn Lansingerland
De Stander
Wilhelminastraat 1
Bergschenhoek

U kunt bellen voor een afspraak via telefoonnummer (010) 522 55 45 of stel een vraag per e-mail via info@swsl.nl.

Gemeente

U kunt ook terecht bij de gemeente. Doet u voor het eerst een aanvraag voor hulp, dan kunt u het formulier Verzoek om hulp met DigiD of zonder DigiD invullen. Kunt u het formulier niet online doorgeven? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 010.

Spreekuren

Als u liever direct contact heeft met een consulent van de gemeente, kunt u bellen tijdens het spreekuur via telefoonnummer 14 010.

De consulent WMO is van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur bereikbaar

Heeft de gemeente uw aanvraag toegekend, dan zorgt de consulent ervoor dat de hulp zo snel mogelijk ingezet wordt. U kunt uiteraard zelf een keuze maken voor de organisatie die de hulp biedt. U kunt kiezen voor een organisatie waarmee de gemeente een contract heeft (dat noemen we Zorg in Natura) of voor een Persoonsgebonden Budget, waarmee u zelf uw hulp/ hulpmiddel inkoopt. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Als u besluit hulp in te zetten via een Persoonsgebonden budget (PGB), dan ontvangt u van de consulent een PGB-plan. In dit plan motiveert u waarom u kiest voor een PGB.

Aan het PGB zijn verschillende voorwaarden verbonden. Zo moet u motiveren waarom u de hulp die u wilt inkopen met een PGB beter passend vindt dan de hulp die u via Zorg in Natura kunt krijgen.

Als uw PGB is toegekend, dan krijgt u geen geld op uw rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het geld en betaalt uw zorgverlener. U moet daarvoor zelf een contract opstellen met uw zorgverlener en dit contract naar de SVB sturen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u bezwaar maken.

De gemeente Lansingerland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en leggen alleen vast wat echt nodig is. De gemeente Lansingerland verstrekt uw gegevens uitsluitend aan partijen die hulp en ondersteuning bieden bij de uitvoering van uw ondersteuningsplan. Uw consulent of uw hulpverlener informeert u hierover. In de privacyverklaring leest u meer informatie over de manier waarop de gemeente omgaat met persoonsgegevens.