Meldpunt Zorg om een ander

Maakt u zich zorgen om iemand in uw omgeving die in een zorgelijke situatie verkeert en daar geen hulp voor vraagt? Heeft die persoon bijvoorbeeld ernstige problemen op het gebied van psychiatrie, verslaving, sociaal isolement, vervuiling of overlast? U kunt hiervan bij ons melding maken. Dat kan op twee manieren.

  1. U vult het formulier “Meldpunt Zorg om een ander” in. In het formulier geeft u aan waarover u zorgen heeft. U heeft hiervoor geen DigiD nodig.
  2. U belt naar 14 010.

Let op: belt u bij crisis of spoed altijd met de hulpdiensten via 112!

Meer informatie

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Met de komst van deze wet is er een gemeentelijk meldpunt voor de Wvggz.

De Wvggz regelt de rechten en plichten van mensen die geestelijke zorg nodig hebben. De nieuwe wet geeft de gemelde persoon meer mogelijkheden om mee te praten over de zorg. Maar ook voor de familie en naasten van deze persoon. Bij de nieuwe wet is het de eerste keuze om de gemelde persoon de verplichte zorg thuis te geven. Alleen als het echt niet anders kan, gaat deze persoon naar een zorginstelling. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz).

Meer informatie vindt u op www.dwangindezorg.nl.