Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en heeft u door bijzondere omstandigheden extra kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u soms een vergoeding aanvragen. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand zijn of voor een kapotte wasmachine. Deze vergoeding noemen we bijzondere bijstand. U kunt bijzondere bijstand voor uzelf of voor iemand anders aanvragen.

Er zijn twee soorten aanvraagformulieren voor individuele bijzondere bijstand.
Heeft u een maandelijkse bijstandsuitkering: dan vult u het aanvraagformulier verkorte versie individuele bijzondere bijstand in.
In alle andere gevallen vult u het aanvraag- en inlichtingenformulier individuele bijzondere bijstand in.

Meer informatie

U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand, als:

  • U een vermogen heeft dat lager is dan € 2.500,-.
  • U geen mogelijkheden heeft om te sparen of te lenen, omdat uw inkomen hiervoor te laag is.
  • Het gaat om de vergoeding van noodzakelijke kosten die normaal gesproken niet gemaakt worden, maar door omstandigheden nu wel.
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt nog niet zijn betaald. Je kunt dus niet achteraf declareren.

Let op:
Voor de vergoeding van medische kosten kunt u geen bijzondere bijstand krijgen.

Binnen 8 weken ontvangt u van de gemeente bericht of u in aanmerking komt voor de aangevraagde bijzondere bijstand. Wij kunnen u ook uitnodigen voor een afspraak. In deze afspraak brengen we uw behoeften aan hulp en ondersteuning in kaart.