Bijstand, uitkering voor oudere zelfstandige (IOAZ)

Elke ondernemer ervaart wel eens een mindere periode. Dat kan verschillende redenen hebben: ziekte, veranderingen in uw persoonlijke situatie, opdrachtgevers die wegvallen, tegenvallende verkoop. Het kan zijn dat u zelfs moet stoppen met uw bedrijf.

De gemeente Lansingerland ondersteunt ondernemers, die het niet lukt om een (minimum) inkomen te verdienen. U kunt hiervoor een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) of de IoaZ (Wet inkomensvoorziening en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Dit zijn landelijke bijstandswetten.

De gemeente Lansingerland werkt hierbij samen met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam. RBZ adviseert ons over de aanvragen voor het Bbz en de Ioaz. U kunt bij RBZ terecht voor advies, begeleiding en financiële hulp. Denk aan een tijdelijk aanvullend inkomen voor uw levensonderhoud, een rentedragende lening, administratieve ondersteuning of persoonlijke coaching.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, ga dan naar de website van RBZ: www.rotterdam.nl/rbz. Hier vindt u alle informatie over de regelingen en trajecten.

U kunt ook bellen met 14 010 (vraag naar Rotterdam, en vervolgens naar Regionaal Bureau Zelfstandigen).