Terug naar de vorige pagina

Berkel en Rodenrijs: Sterrenbuurt

De Sterrenbuurt is een wijk in Berkel en Rodenrijs die ontstaan is in de jaren ’70. Na 50 jaar is het tijd om onderhoud uit te voeren in de openbare ruimte.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden voor de Sterrenbuurt bestaan uit het herstellen van de riolering en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte. In het Sterrenpark wordt er voor verschillende leeftijden een gedeelte ingericht. Ook honden krijgen hun ‘eigen’ ruimte. Alle verharding in de buurt wordt verwijderd en er komen nieuwe materialen voor terug. De speelplekken worden heringericht. Voor de bomen en struiken wordt per locatie bekeken of deze kunnen blijven staan.

Bewoners denken mee over de inrichting

Het herinrichten van de openbare ruimte doen wij uiteraard in samenspraak met de bewoners uit de buurt. In juni 2022 is door 91 bewoners een enquête ingevuld. Uit de enquête is naar voren gekomen dat veel bewoners blij zijn met de groene inrichting van de buurt. Over de staat van onderhoud en de hoeveelheid parkeervakken zijn bewoners minder tevreden. Dit zijn twee hoofdpunten waar de gemeente mee aan de slag gaat. Een aantal bewoners heeft de wens uitgesproken om hoge bomen te kappen. De gemeente kiest ervoor om gezonde bomen zoveel mogelijk te behouden. Een aantal bomen gaan weg omdat deze niet meer zo lang meegaan of omdat het niet mogelijk is deze te behouden met de nieuwe inrichting. Heeft u interesse in alle resultaten uit de enquête? Dan kunt u een mail sturen naar sterrenbuurt@lansingerland.nl.

Mede met de inbreng uit de enquête stellen we een concept inrichtingsplan op. Deze delen we op een inloopmiddag / – avond die eind september 2022 plaatsvindt. De bewoners uit de buurt ontvangen hier een uitnodiging voor. Dit moment is bedoeld om de mening van bewoners te horen over de inrichting zoals de gemeente deze voor ogen heeft. De gemeente gaat beoordelen welke opmerkingen in het plan opgenomen kunnen worden. Het plan wordt aangepast en later in 2022 wordt het plan weer bij de bewoners voorgelegd. Hiermee willen we, samen met de bewoners, tot een passend ontwerp komen voor de buurt.

Voor de kinderen uit de Sterrenbuurt vraagt de gemeente hulp bij de inrichting van de speelplekken. Een deel van de huidige speeltoestellen kunnen nog gebruikt worden, maar we willen ook wat nieuwe speeltoestellen en speelaanleiding plaatsen. Misschien willen de kinderen wel een mooie glijbaan of schommel, of liever een paar stoere boomstammen om overheen te rennen? Via de webapp “De Speeltuinchef” kunnen kinderen zelf wensen doorgeven. Een uitnodiging hiervoor komt later met een brief.

Concept inrichtingsplan

De gemeente heeft een concept inrichtingsplan (pdf, 8,2 MB) op laten stellen. Deze laten we zien op de bewonersavond op 28 september, de bewoners hebben hier een uitnodiging voor ontvangen. Het inrichtingsplan staat tijdelijk op de website om alvast een kijkje te nemen. U kunt het plan bekijken (pdf, 8,2 MB) tot 24 oktober 2022.

Heeft u vragen over het plan? Kom dan langs op de bewonersavond op 28 september of stuur een mail naar sterrenbuurt@lansingerland.nl.

Planning

De voorbereiding van zo een groot project moet grondig gebeuren en kost veel tijd. De werkzaamheden buiten zijn opgedeeld in twee delen. Het herstel van de hoofdriolering, vanuit de binnenkant van de buis, wordt in 2023 uitgevoerd. Eind 2024 t/m 2026 volgen alle nodige rioolaansluitingen en de bovengrondse inrichting.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het project? Dan kunt u een mail sturen naar sterrenbuurt@lansingerland.nl. Als u liever telefonisch contact heeft kunt u bellen naar (010) 800 40 00. Contactpersonen zijn Erik van Leeuwen (projectleider) of Laura Meems (projectmedewerker).