Terug naar de vorige pagina

Berkel en Rodenrijs: Sterrenbuurt

De Sterrenbuurt is een wijk in Berkel en Rodenrijs die ontstaan is in de jaren ’70. Na 50 jaar is het tijd om onderhoud uit te voeren in de openbare ruimte.

Wat gaat er gebeuren?

In het inrichtingsplan is te zien hoe de wijk gaat worden. Hieronder staan de belangrijkste punten genoemd:

 • We repareren het hemelwater- en het vuilwaterriool. Deze werkzaamheden zijn momenteel in de uitvoering;
 • Op enkele plekken wordt een rioolstreng vervangen omdat de inrichting verandert of omdat reparatie niet mogelijk is;
 • Uw huisaansluitingen (het riool tussen uw huis en het hoofdriool) gaan we vervangen;
 • De bestrating wordt verwijderd en er komt een nieuwe bestrating voor terug;
 • We hogen de straat een klein beetje op, op plekken waar deze gezakt is. Dit is gemiddeld 5 á 10 cm;
 • We stellen een parkeerverbodzone in, parkeren is straks alleen toegestaan in de parkeervakken;
 • We leggen bredere parkeervakken aan volgens de huidige normen;
 • In de wijk worden extra parkeervakken aangelegd;
 • Er wordt groenonderhoud uitgevoerd. Brengen nieuwe beplantingsvakken aan. En we vergroenen de wijk door het aanplanten van extra bomen;
 • We verplaatsen de verlichting en sluiten deze aan op een eigen elektriciteitsnet;
 • De binnenhofjes krijgen een vernieuwde inrichting met speelaanleidingen (zoals heuvels, takken of keien) of speeltoestellen. De speeltoestellen zijn met input van de bewoners bepaald;
 • Het Sterrenpark krijgt een update met meerdere speelplekken en een hondenuitlaatveld.

Bewoners denken mee over de inrichting

Het herinrichten van de openbare ruimte doen wij uiteraard in samenspraak met de bewoners uit de buurt. In juni 2022 is door 91 bewoners een enquête ingevuld. Uit de enquête is naar voren gekomen dat veel bewoners blij zijn met de groene inrichting van de buurt. Over de staat van onderhoud en de hoeveelheid parkeervakken zijn bewoners minder tevreden. Dit zijn twee hoofdpunten waar de gemeente mee aan de slag gaat. Een aantal bewoners heeft de wens uitgesproken om hoge bomen te kappen. De gemeente kiest ervoor om gezonde bomen zoveel mogelijk te behouden. Een aantal bomen gaan weg omdat deze niet meer zo lang meegaan of omdat het niet mogelijk is deze te behouden met de nieuwe inrichting.

Met de input van de enquête, de wensen vanuit de beheerders en het beleid is een concept inrichtingsplan opgesteld. Hiermee zijn we op 28 september 2022 naar de bewoners gegaan om te horen wat zij er van vinden. Heeft u een reactieformulier ingevuld en wilt u weten wat er met uw suggestie is gedaan? Bekijk de Terugkoppeling van de bewonersvragen (pdf, 571 kB). Ziet u uw vraag niet terug komen of kunt het bestand niet openen? Laat het ons weten op sterrenbuurt@lansingerland.nl.

Voor de kinderen uit de Sterrenbuurt vraagt de gemeente hulp bij de inrichting van de speelplekken. Een deel van de huidige speeltoestellen kunnen nog gebruikt worden, maar we willen ook wat nieuwe speeltoestellen en speelaanleiding plaatsen. De hele buurt heeft een uitnodiging ontvangen om mee te doen met “De Speeltuinchef”. De speelelementen met de meeste stemmen zijn in het plan opgenomen. Onder het kopje inrichtingsplan kunt u zien wat er in uw speeltuintje komt.

Inrichtingsplan

De gemeente heeft het concept inrichtingsplan getoond tijdens de bewonersavond van 28 september 2022. Ook heeft het inrichtingsplan tot 24 oktober 2022 tijdelijk op de website gestaan.

De gemeente heeft met alle ontvangen reacties op en na de bewonersavond het inrichtingsplan verbeterd. Op woensdag 15 februari 2023 is het definitieve inrichtingsplan getoond. Het inrichtingsplan was tot en met donderdag 23 februari te bekijken op onze website.

Na de inloop van 15 februari heeft de gemeente het inrichtingsplan definitief gemaakt. Hier kunt u het definitieve inrichtingsplan (jpeg, 8 MB) bekijken. Dit plan wordt komende tijd technisch uitgewerkt en aanbesteed. Kunt u het inrichtingsplan niet goed lezen? Dan kunt u e-mail sturen naar sterrenbuurt@lansingerland.nl.

Planning

Het hondenuitlaatveld is gerealiseerd. De verwachting is dat eind september 2023 het veld wordt opengesteld, het is nog wachten tot het gras goed is aangeslagen;

Momenteel worden de reparatiewerkzaamheden aan het hoofdriool (relinen) uitgevoerd. De werkzaamheden zijn eind november 2023 afgerond;

In 2024 gaan Stedin en Dunea werkzaamheden verrichten. De gasleiding wordt vervangen en op sommige plekken de waterleiding ook. Het kan zijn dat Stedin eerder aan de huisaansluitingen gaat werken.

Als Stedin en Dunea gereed zijn dan gaat de gemeente beginnen met de herinrichting van de wijk. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2025 en 2026 gefaseerd worden uitgevoerd.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het project? Dan kunt u een mail sturen naar sterrenbuurt@lansingerland.nl. Als u liever telefonisch contact heeft kunt u bellen naar (010) 800 40 00. Contactpersonen zijn Erik van Leeuwen (projectleider) of Seda Colak (projectmedewerker).