Terug naar de vorige pagina

Berkel en Rodenrijs: Sterrenbuurt

De Sterrenbuurt is een wijk in Berkel en Rodenrijs die ontstaan is in de jaren ’70. Na 50 jaar is het tijd om onderhoud uit te voeren in de openbare ruimte.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden voor de Sterrenbuurt bestaan uit het herstellen van de riolering en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte. In het Sterrenpark wordt er voor verschillende leeftijden een gedeelte ingericht. Ook honden krijgen hun ‘eigen’ ruimte. Alle verharding in de buurt wordt verwijderd en er komen nieuwe materialen voor terug. De speelplekken worden heringericht. Voor de bomen en struiken wordt per locatie bekeken of deze kunnen blijven staan.

Bewoners denken mee over de inrichting

Het herinrichten van de openbare ruimte doen wij uiteraard in samenspraak met de bewoners uit de buurt. In juni 2022 is door 91 bewoners een enquête ingevuld. Uit de enquête is naar voren gekomen dat veel bewoners blij zijn met de groene inrichting van de buurt. Over de staat van onderhoud en de hoeveelheid parkeervakken zijn bewoners minder tevreden. Dit zijn twee hoofdpunten waar de gemeente mee aan de slag gaat. Een aantal bewoners heeft de wens uitgesproken om hoge bomen te kappen. De gemeente kiest ervoor om gezonde bomen zoveel mogelijk te behouden. Een aantal bomen gaan weg omdat deze niet meer zo lang meegaan of omdat het niet mogelijk is deze te behouden met de nieuwe inrichting.

Met de input van de enquête, de wensen vanuit de beheerders en het beleid is een concept inrichtingsplan opgesteld. Hiermee zijn we op 28 september 2022 naar de bewoners gegaan om te horen wat zij er van vinden. Heeft u een reactieformulier ingevuld en wilt u weten wat er met uw suggestie is gedaan? Bekijk de Terugkoppeling van de bewonersvragen (pdf, 571 kB). Ziet u uw vraag niet terug komen of kunt het bestand niet openen? Laat het ons weten op sterrenbuurt@lansingerland.nl.

Voor de kinderen uit de Sterrenbuurt vraagt de gemeente hulp bij de inrichting van de speelplekken. Een deel van de huidige speeltoestellen kunnen nog gebruikt worden, maar we willen ook wat nieuwe speeltoestellen en speelaanleiding plaatsen. De hele buurt heeft een uitnodiging ontvangen om mee te doen met “De Speeltuinchef”. De speelelementen met de meeste stemmen zijn in het plan opgenomen. Onder het kopje inrichtingsplan kunt u zien wat er in uw speeltuintje komt.

Inrichtingsplan

De gemeente heeft een concept inrichtingsplan getoond tijdens de bewonersavond van 28 september 2022. Ook heeft het inrichtingsplan tot 24 oktober 2022 tijdelijk op de website gestaan.

De gemeente heeft met alle inbreng het inrichtingsplan aan laten passen. Bewoners hebben een uitnodiging ontvangen voor een inloopmiddag/avond op woensdag 15 februari 2023. Bent u niet in de gelegenheid om daarheen te gaan of wilt u alleen even snel kijken? Het inrichtingsplan heeft tot en met donderdag 23 februari te bekijken op onze website.

Heeft u vragen over het inrichtingsplan of wilt u deze alsnog inzien? Dan kunt u een mail sturen naar sterrenbuurt@lansingerland.nl.

Planning

De voorbereiding van zo een groot project moet grondig gebeuren en kost veel tijd. De werkzaamheden buiten zijn opgedeeld in twee delen. Het herstel van de hoofdriolering, vanuit de binnenkant van de buis, wordt in 2023 uitgevoerd. Begin 2025 t/m 2026 volgen alle nodige rioolaansluitingen en de bovengrondse inrichting.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het project? Dan kunt u een mail sturen naar sterrenbuurt@lansingerland.nl. Als u liever telefonisch contact heeft kunt u bellen naar (010) 800 40 00. Contactpersonen zijn Erik van Leeuwen (projectleider) of Laura Meems (projectmedewerker).