Terug naar de vorige pagina

Bergschenhoek: Julianalaan/Hoeksekade

Van: eind 2020 tot en met eerste kwartaal 2023

De Julianalaan en Hoeksekade in Bergschenhoek worden gerenoveerd. De inrichting van de openbare ruimte wordt vernieuwd. Onder de grond gebeurt ook veel. De riolering wordt aangepakt, waarbij er een extra rioolleiding wordt aangelegd voor het regenwater. Dit water wordt straks richting een sloot afgevoerd.

Inrichting

De gemeente streeft naar een aangename en veilige leefomgeving waarin klimaatadaptatie een belangrijk onderdeel is. Het straatprofiel met voetpaden, parkeerplaatsen, tweerichtingsverkeer en aanwezigheid van groen en bomen vragen een nauwkeurige afstemming om tot een goed ontwerp te komen.

Riolering

In het kader van duurzaamheid wordt de gemengde riolering vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Vuilwater (toilet, douche, vaatwasser, enz.) blijft net als nu afgevoerd worden naar de waterzuivering. Regenwater (wegen, fiets- en voetpaden) wordt opgevangen in een apart aan te leggen hemelwaterriool en wordt geïnfiltreerd in de bodem of afgevoerd naar het oppervlaktewater. U kunt er zelf voor kiezen om uw dakafvoer af te koppelen. Dit houdt in dat het hemelwater niet in het vuilwaterriool terecht komt, maar in het hemelwaterriool. Afkoppelen draagt bij aan een duurzaam watersysteem. Met het oog op klimaatveranderingen wordt er rekening gehouden met het voorkomen van wateroverlast bij extreme neerslag en voorkomen van uitdroging van de bodem bij langdurige droogte.

Participatie

De bewoners van de Julianalaan en Hoeksekade hebben uitnodigingen gekregen om mee te denken met het ontwerp. Hieruit is een ontwerp gekomen voor de openbare ruimte.

Planning

De eerste fase van het project bestond uit informatie ophalen. Dit gebeurde door het uitvoeren van onderzoeken en door middel van het participatieproces. Met deze informatie werd een schets gemaakt voor de toekomstige inrichting. Deze fase is eind 2020 in gang gezet en loopt door tot het najaar van 2022. Zodra er meer duidelijkheid over is, communiceren we dat op deze pagina.

Daarna volgt de technische uitwerking. Dit ronden we naar verwachting af in 2022. De stap die daarop volgt is het selecteren van een aannemer. We streven naar aanvang van het werk in het eerste kwartaal van 2023 en we verwachten dat het project ongeveer 1,5 jaar in uitvoering is.

Vragen

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het project dan kunt u een mail sturen naar JulianalaanHoeksekade@lansingerland.nl.

Als u liever telefonisch contact heeft kunt u bellen naar (010) 800 40 00.