Uitweg aanleggen, verbreden of veranderen

Voor het maken van een uitweg naar de weg of een verandering aanbrengen in een bestaande uitweg naar de openbare weg vraagt u toestemming. De gemeente kan uw verzoek weigeren als:

  • daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
  • dat ten koste gaat van een regulier gebruikte openbare parkeerplaats;
  • het openbaar groen wordt versnipperd of sterk in kwaliteit wordt aangetast;
  • er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten.

Bent u een inwoner, dan vraagt u toestemming door het formulier toestemming uitweg voor inwoners met DigiD in te vullen.

Bent u een vertegenwoordiger van een bedrijf, dan vraagt u toestemming door het formulier toestemming uitweg voor bedrijven met eHerkenning2+ in te vullen.

Meer informatie

€ 143,50

Deze kosten brengen wij direct in rekening bij het in behandeling nemen van uw verzoek.
Voor het aanleggen van de uitweg door de gemeente maken wij op basis van de door u aangeleverde tekening een offerte.
De kosten voor het aanleggen of veranderen van een uitweg en eventueel aanvullende maatregelen komen voor uw rekening.

  • Inwoners: uw DigiD
  • Bedrijven: eHerkenning2+
  • Uw creditcard of bankpas voor betaling met iDeal, Visa of Mastercard
  • Een situatieschets van de gewenste uitweg
  • Een foto van de bestaande situatie
  • Een afschrift van de geldende omgevingsvergunning (indien van toepassing)

Neem telefonisch contact met ons op via 14 010.

Wij toetsen uw verzoek inhoudelijk. Daarna verlenen wij wel of geen toestemming voor de uitweg. Wij coördineren uw verzoek, de offerte en het daaropvolgende traject tot en met de feitelijke aanleg van de uitweg. Wij kunnen een toestemming uitweg verlenen voor aanleg in eigen beheer of voor aanleg door de gemeente. De gemeente bepaalt dit.

De totale behandelingstermijn van uw verzoek bedraagt in principe 6 weken. Dit is afhankelijk van het moment waarop we de getekende offertebrief ontvangen. Op basis van uw getekende offertebrief verlenen wij de opdracht voor de aanpassing van de uitweg. We hebben maximaal 2 weken nodig om het werk te laten inplannen en u hierover een bericht te sturen.

Krijgt u toestemming voor de uitweg, dan ontvangt u een offerte voor de kosten van de aanleg van de uitweg. Gaat u hiermee akkoord, dan stuurt u een getekend exemplaar van de opdrachtbevestiging terug. Bij ontvangst van het getekende exemplaar plannen wij het werk binnen 2 weken in. De uitweg kan door of namens de gemeente worden aangelegd. Het kan enige tijd duren voordat daadwerkelijk wordt gestart met de aanleg. Het precieze moment waarop de werkzaamheden plaatsvinden kan in overleg met u bepaald worden, als u dat wilt.

De mogelijkheid bestaat dat wij uw verzoek weigeren. U ontvangt dan een brief met de argumentatie. Het is niet mogelijk tegen een afwijzing bezwaar te maken.