Snelweg A16 Rotterdam

De A16 Rotterdam is een nieuwe rijksweg tussen de A13 en A16. De 11 km lange A16 Rotterdam zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. De aanleg van deze weg start naar verwachting in 2019. In 2024 gaat de weg open voor verkeer.

Op weg naar de aanleg

Met de direct omwonenden is over de aanleg van de A16 Rotterdam gepraat. Het gaat dan om onderwerpen zoals bouwhinder, risico’s op bouwschade, veiligheid en de bereikbaarheid van de eigen woning, buurt of bedrijfsgebouwen.

Directe omgeving

De A16 Rotterdam staat niet op zichzelf. Bij de ontwikkeling gaat veel aandacht uit naar de omliggende gebieden die buiten de officiële grenzen van het tracébesluit vallen, bijvoorbeeld de herinrichting van het Lage Bergse Bos en natuur- en recreatiegebied de Vlinderstrik in Lansingerland.

Planschade of nadeelcompensatie

Bent u van mening dat u nadeel of schade ondervindt van de aanleg van de aansluiting A16 Rotterdam, dan kunt u een verzoek om nadeelcompensatie of planschade indienen. Dit kan op basis van de regeling: ‘Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014’. Voor het verzoek om schadevergoeding vult u het aanvraagformulier nadeelcompensatie van het ministerie van Rijkswaterstaat in.

Meer informatie

Verslagen van de themabijeenkomsten, visuals (impressies) van de deelgebieden en meer documenten over de aanleg van de A16 vindt u op op de website van Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Nieuwsbrief

Via de website van Rijkswaterstaat kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief A16 Rotterdam. Deze nieuwsbrief verschijnt vier tot acht keer per jaar en is naast de website een belangrijke bron van actuele informatie.

Vragen

Hebt u vragen? Bel gratis met Rijkswaterstaat via (0800) 8002 of stuur een email naar: rijksweg13-16rotterdam@rws.nl.