Geluidsschermen N209

Bewoners langs de N209 geven al geruime tijd aan last te hebben van het geluid van het verkeer op de N209. Om deze overlast te verminderen laat de gemeente, samen met de provincie, geluidsschermen plaatsen. Het gaat om de volgende locaties:

  • Direct ten noorden van de A12, parallel aan de Kruisweg (oostzijde)
  • Ter hoogte van de bebouwde kom van Bleiswijk (oostzijde)
  • Ter hoogte van Bergschenhoek (westzijde)

Kruisweg

In nauwe samenwerking met de bewoners van buurtschap Kruisweg is er een ontwerp gemaakt voor geluidsschermen langs de Kruisweg:

  1. We trekken het bestaande glazen geluidsscherm langs de afrit van de A12 naar de N209 door tot de kruising met de Zoetermeerselaan. Dit scherm wordt bovendien hoger. Aan de bewonerszijde komt extra veel groen.
  2. Noordelijk van de Zoetermeerselaan komt een nieuw geluidsscherm met als basis een stalen damwand. Op enkele plekken komen hier glazen panelen in. Aan de bewonerskant komt veel groen, onder andere in de vorm van een elzenhaag. Aan de wegzijde plaatsen we schermen van strekmetaal tegen de damwand en het glas. Het strekmetaal voorkomt ook meteen dat vogels tegen het glas vliegen.

De bouw van het nieuwe geluidsscherm en de aanpassing van het bestaande geluidsscherm start in maart 2019 en is naar verwachting eind 2019 klaar.

Meer informatie over de werkzaamheden bij de Kruisweg vindt u op de website van de provincie.

Bleiswijk en Bergschenhoek

Wij werken samen met bewoners aan een ontwerp voor geluidschermen bij Bleiswijk en Bergschenhoek. Wanneer het voorlopig ontwerp klaar is, dragen wij dit over aan de provincie Zuid-Holland. De provincie werkt dit technisch verder uit tot een definitief ontwerp en gaat vervolgens aan de slag met de uitvoering.