Gehandicaptenparkeerplaats, aanvraag of wijziging

Bent u lichamelijk beperkt voor minimaal 6 maanden, heeft u geen parkeerplaats op eigen terrein en heeft u een gehandicaptenparkeerkaart? U kunt dan bij de gemeente een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij uw woning of werkplek (werkplek alleen met medisch-specialistverklaring). Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart passagier? Dan komt u alleen in aanmerking wanneer u niet alleen gelaten kunt worden na het uitstappen. Een onafhankelijk medisch specialist, niet zijnde de eigen of andere huisarts moet hiervoor een verklaring verstrekken.

Bij toekenning van een parkeerplaats plaatsen we een gehandicapten verkeersbord met een onderbord met uw kenteken erop. Ook kunt u kentekenwijzigingen en opheffingen aan ons doorgeven.

Voor de aanvraag of wijziging van een gehandicaptenparkeerplaats vult u het formulier Aanvraag en wijziging gehandicaptenparkeerplaats voor inwoners met DigiD in.

Meer informatie

 • € 128,50
  Het aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning voor een gehandicaptenparkeerplaats inclusief de plaatsing van een kentekenbord.
 • € 64,25.
  Het verkrijgen van een gewijzigd kentekenbord voor de gehandicaptenparkeerplaats.
 • Een melding van opheffing kost € 0,00.

 • DigiD
 • Uw creditcard of bankpas voor betaling met iDeal, Visa of Mastercard
 • Gehandicaptenparkeerkaart (voor- en achterzijde)
 • Kentekenbewijs van de auto, voorzien van naam en adres
 • Gewenste situatietekening (dit is geen definitieve toewijzing)

U vult het formulier gehandicaptenparkeerplaats aanvraag en wijziging voor inwoners met DigiD in.

U vult het formulier gehandicaptenparkeerplaats aanvraag en wijziging voor inwoners met DigiD in.

U vult het formulier gehandicaptenparkeerplaatsen wijzigen/opheffen in.

Binnen zes weken wordt een nieuw kentekenbord (onderbord) geplaatst.

 • U hebt een geldige gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart of passagierskaart).
 • De auto staat op uw naam.
 • In het geval van een passagierskaart:
  – staat de auto op uw naam of op naam van uw hulpbestuurder, deze is woonachtig op hetzelfde adres als de kaarthouder.
  – komt u  alleen in aanmerking wanneer u niet alleen gelaten kunt worden na het uitstappen. Een onafhankelijk medisch specialist, niet zijnde de eigen of andere huisarts moet hiervoor een verklaring verstrekken.
 • Parkeren in de directe omgeving van uw woning of bestemming is vaak niet mogelijk, omdat de beschikbare parkeerplaatsen meestal bezet zijn.
 • Als door verkeerskundig onderzoek wordt vastgesteld dat het uit verkeerstechnisch oogpunt mogelijk is om in de woon- (of werk) omgeving een gehandicaptenparkeerplaats op loopafstand aan te duiden of aan te leggen.
 • Als de verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg niet wordt verstoord door de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats.
 • Vraagt uw werkgever een gehandicaptenparkeerplaats voor u aan, dan moet hij aantonen dat de locatie van uw werk in de buurt is van de aangevraagde parkeerplaats. Ook moet de werkgever aantonen dat u bij hem werkt.
 • U beschikt niet over een parkeerplaats op eigen terrein.

De behandeling van de aanvraag duurt ongeveer zes weken. Deze termijn gaat in na ontvangst van uw aanvraag. U ontvangt hiervoor een ontvangstbevestiging. Uw aanvraag wordt getoetst aan de eisen van een gehandicaptenparkeerplaats die vastgelegd zijn in de beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Lansingerland.
Voor de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats wordt een verkeersbesluit genomen. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en is zes weken (na publicatie in de Staatscourant) digitaal in te zien.
Wordt op het verkeersbesluit binnen 6 weken geen bezwaar ontvangen, dan wordt de gehandicaptenparkeerplaats definitief. Het verkeersbord en onderbord worden geplaatst en er wordt een witte kruismarkering aangebracht.
Het totale proces duurt maximaal twaalf weken, mits er geen bezwaar wordt aangetekend.

Neem telefonisch contact met ons op via 14 010.

De gemeente Lansingerland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en leggen alleen vast wat echt nodig is. In de privacyverklaring leest u meer informatie over de manier waarop de gemeente omgaat met persoonsgegevens.