Veelgestelde vragen ventilatie in gebouwen

Wij hebben een aantal veelgestelde vragen voor inwoners, organisaties en ondernemers op een rijtje gezet over bepaalde thema’s in relatie tot het coronavirus en hoe we hiermee omgaan in Lansingerland. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op.

In gebouwen is voldoende luchtverversing (ventilatie) nodig. Dit verkleint verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken, bijvoorbeeld het coronavirus. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie

Alle scholen in Lansingerland werken aan een veilige omgeving en starten het schooljaar volgens de protocollen die zijn opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het binnenmilieu van schoolgebouwen en het onderhoud daarvan. Mocht u een vraag hierover hebben, neem dan contact op met de betreffende school.

De scholen in onze gemeente voldoen aan de normen die door het RIVM worden gehanteerd voor ventilatie en daarmee luchtkwaliteit. Voor enkele schoolgebouwen voeren de schoolbesturen een nadere check uit of de ventilatie in de praktijk ook voldoet. Een aantal scholen is voorzien van ventilatie met zogenaamde recirculatie (hierbij wordt een deel van de afgezogen lucht terug in het gebouw gestuurd). Waar dit aanwezig is wordt deze functie uitgezet en gezorgd voor alternatieve ventilatie.

Alle binnen- en buitensportaccommodaties in Lansingerland zijn weer geopend en sporten ís mogelijk volgens het ‘nieuwe normaal’. Hierbij wordt voldaan aan alle eisen van het RIVM zoals vastgelegd in het Protocol Verantwoord Sporten van het NOC*NSF.

De sport- en andere gemeentelijke accommodaties in Lansingerland voldoen bij normaal gebruik aan de eisen die door het RIVM gesteld worden voor wat betreft aanvoer van verse lucht. Hierbij is er extra aandacht voor ventilatiesystemen die werken met recirculatie. Waar aanwezig is deze functie uitgezet.

Sportfondsen Lansingerland wijst, als beheerder van onze accommodaties, de gebruikers van onze accommodaties op het belang van ventilatie. Houd bij gebruik van onze accommodaties zoveel mogelijk deuren en ramen open.