Veelgestelde vragen ondernemers en ZZP-ers

Ondernemers en ZZP-ers worden hard getroffen door de effecten en maatregelen om het coronavirus te bedwingen. Momenteel zijn er diverse regelingen van kracht ter ondersteuning van de ondernemers. Wij hebben een aantal veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet hoe we hiermee omgaan in Lansingerland. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op.

Landelijke maatregelen horeca per 17 november 2020 22.00 uur

Meer informatie

Vanwege de coronamaatregelen, beperkte ruimte en de drukte in het centrum is dit beperkt mogelijk. Wilt u een uitstalling plaatsen vraag dan voor maandag 7 december 2020 een standplaatsvergunning aan.

Let op:

Een aanvraag voor een tijdelijke standplaats op woensdag in het centrum van Berkel en Rodenrijs kan afgewezen worden vanwege de beperkte ruime en de drukte vanwege de weekmarkt. Voor de zon- en feestdagen wordt geen vergunning verleend.

Voor alle informatie voor ondernemers en bedrijven verwijzen wij u door naar de website van de Rijksoverheid.

 

Voor alle informatie voor winkeliers verwijzen wij u door naar de website van de Rijksoverheid.

Voor alle informatie rond het coronavirus en contactberoepen verwijzen wij u naar de informatie op de website van de Rijksoverheid.

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert voor de gemeente Lansingerland de bijstandsregeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. Kijk op de website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen voor meer informatie en het aanvraagformulier.

Van 1 oktober tot en met 31 maart 2021 kunt u Tozo 3 aanvragen via een aanvraagformulier op de website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen.

De overheid heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)  in het leven geroepen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis. Heeft u een aanvraag ingediend bij Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam, maar is uw aanvraag afgewezen? En bent u het oneens met deze beslissing? Dan kunt u bij ons, de gemeente Lansingerland, binnen 6 weken nadat het besluit is genomen bezwaar maken tegen de afwijzing.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen.

Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden. Lees op de website van de rijksoverheid meer over de NOW-regeling.

U kunt NOW aanvragen vanaf maandag 6 april tot en met  zondag 31 mei 2020 bij het UWV.

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert voor de gemeente Lansingerland de bijstandsregeling “Besluit bijstandverlening zelfstandigen”(Bbz) en de “Tijdelijke overbruggingsregeling besluit bijstandverlening” (Tozo) uit.

De regeling Tozo is vrijdag 27 maart gepubliceerd. Op de website van RBZ een verwijzing naar het aanvraagformulier (Tozo 2).

Ondernemers kunnen met vragen over Tozo bellen met 14 010 of e-mailen naar rbz.wi@rotterdam.nl. Een consulent van RBZ neemt zo snel mogelijk contact met de ondernemer op. Houd er rekening mee dat het druk is. RBZ doet zijn uiterste best iedereen zo snel mogelijk te woord te staan. Kijk op de website van Regionaal Bureau Zelfstandigen voor meer informatie.

Het kabinet doet er alles aan banen en inkomens van zoveel mogelijk mensen veilig te stellen, en de vitaliteit van onze economie te ondersteunen. Daartoe zijn er verschillende financiële noodregelingen in het leven geroepen voor werkgevers en zelfstandigen. Het gaat om belastingmaatregelen, tegemoetkoming voor vaste lasten, kredietverstrekking, garantiestelling, subsidie voor loonkosten en inkomensondersteuning. Alle regeling met vraag en antwoord vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Noodmaatregelen

Meer informatie over de extra maatregelen voor ondernemers en ZZP-ers vindt u op Rijksoverheid.nl

Ook vindt u relevante informatie bij het coronaloket van de Kamer van Koophandel. Hier vindt u naast een uitkering levensonderhoud ook andere overheidsregelingen.

Voor alle vragen van ondernemers en werkgevers over de gevolgen van het coronavirus verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen van de Rijksoverheid.

Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) neemt maatregelen om ondernemers en ZZP-ers meer ruimte te geven om de lokale belastingen te betalen. Op deze manier hoopt SVHW enige financiële verlichting te creëren, aangezien de omzet van velen vanwege de corona-uitbraak onder druk staat. Kijk voor meer informatie op de website van het SVHW.

Op 20 maart 2020 heeft de gemeente ondernemers en ZZP-ers per brief geïnformeerd over de genomen maatregelen tegen het coronavirus. Hieronder kunt u de inhoud van de brief lezen.

Beste ondernemers van Lansingerland,

Net als u zijn wij diep onder de indruk van de impact van het coronavirus op de samenleving. Het virus en de maatregelen om het te bestrijden hebben een ongekende invloed op alle inwoners, bedrijven en instellingen in Lansingerland. Het vraagt enorm veel van iedereen. Ook zijn we onder de indruk van de grote veerkracht en grote betrokkenheid om met elkaar de nodige maatregelen te nemen en met elkaar hier doorheen te komen. Veel ondernemers worden hard geraakt. We begrijpen de zorgen van het MKB, de glastuinbouwsector, de horeca en andere zelfstandig ondernemers voor wie deze crisis zeer grote gevolgen heeft. De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Wij vinden het belangrijk om u zo goed als mogelijk te informeren over de maatregelen die zijn genomen en waar u terecht kunt. In deze brief lichten we de maatregelen van het kabinet toe en informeren wij u over aanvullende maatregelen die wij nemen.

Landelijk pakket aan economische maatregelen

Het kabinet biedt een breed pakket aan maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Doel is om de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ZZP’ers, mkbondernemers en grootbedrijven op te vangen. Deze maatregelen komen bovenop eerder genomen maatregelen als o.a. werktijdverkorting, verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten, uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De verdere concretisering hiervan volgt in de komende weken. Hierover informeren wij u zodra deze consequenties concreet zijn.

Informatie voor ondernemers en werkgevers

Voor alle vragen van ondernemers en werkgevers over de gevolgen van het coronavirus verwijzen wij u naar de site van de Rijksoverheid. Meer informatie over de extra maatregelen voor ondernemers en ZZP-ers vindt u op de site van de Rijksoverheid. Ook vindt u relevante informatie op de site van de Kamer van Koophandel.

Extra maatregel: Uitstel van lokale belastingen

Het college heeft vandaag, vrijdag 20 maart, in samenspraak met het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) besloten om uitstel van de lokale belastingen te bieden aan ondernemers en ZZP’ers tot 31 augustus 2020. Als u een aanslag lokale belastingen heeft ontvangen en uitstel van betaling nodig heeft dan geeft SVHW u – namens de gemeente Lansingerland – de mogelijkheid om uw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. We hebben afgesproken dat alle aanvragen gehonoreerd worden. Reageert u in ieder geval voor de vervaldatum van uw aanslag. Zie hiervoor ook de website van het SVHW, waar u dit kunt aanvragen.

Verwachting instroom bijstand

We bereiden ons voor op een mogelijke toename van het aantal inwoners dat ons bijstandsbestand instroomt en een toename van het aantal zelfstandig ondernemers met financiële problemen. We richten een taskforce in om alle uitkeringsaanvragen zo snel mogelijk af te handelen. We streven daarbij naar afhandeling binnen 2 weken. Zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, kunnen terecht bij het Regionaal Bureau voor Zelfstandigen (RBZ). Het RBZ werkt met een versoepelde en versnelde procedure om ondernemers zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Acute ondersteuning

Veel ondernemers en ZZP’ers ondervinden door deze maatregelen acute financiële problemen. Vanaf woensdag 18 maart werkt het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) daarom met een versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering levensonderhoud (bijstand). Op de website van het RBZ vindt u de meest actuele informatie. Ook kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel met vragen hierover.

Let op: Houdt u er rekening mee dat het erg druk is bij het RBZ. Het kan zijn dat het lang duurt voordat zij u te woord kunnen staan. Zij begrijpen dat u snel hulp wilt en doen hun uiterste best om u te helpen.

Informatie

Wij houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en blijven u daarover informeren. U kunt hierover terecht op onze website. Daarnaast introduceren wij per direct een digitale nieuwsbrief waarin we u vanuit de gemeente Lansingerland regelmatig informeren over actuele ontwikkelingen. We versturen naar ons huidige adressenbestand eenmalig een digitale nieuwsbrief. Wilt u deze digitale nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hiervoor uitschrijven.

Tot slot

Wij weten dat de Lansingerlandse ondernemers inventief en krachtig zijn. Wij zien diverse mooie en verbindende initiatieven. Het college beziet deze initiatieven met waardering en probeert deze waar mogelijk te faciliteren. Het wordt de komende periode niet gemakkelijk. Wij wensen u veel sterkte en een goede gezondheid voor u en uw naasten.

Met een vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka (gemeentesecretaris)

drs. Pieter van de Stadt (burgemeester)

Binnenkort start de gemeente met een nieuwsbrief speciaal voor ondernemers en ZZP-ers uit Lansingerland. Daarin geven we informatie over de regelingen die er zijn en die nog komen voor de ondernemers in de coronacrisis. Bent u ondernemer of ZZP-er? U kunt zich hiervoor al aanmelden.