Veelgestelde vragen huwelijken en uitvaarten

Wij hebben een aantal veelgestelde vragen voor inwoners, organisaties en ondernemers op een rijtje gezet over bepaalde thema’s in relatie tot het coronavirus en hoe we hiermee omgaan in Lansingerland. Staat uw vraag er niet bij? Wij zijn telefonisch te bereiken op 14 010. Op werkdagen van 9.00 tot 20.00 uur.

Meer informatie

Ja, huwelijken gaan door. Er mogen voorlopig niet meer dan 30 personen bij de huwelijksvoltrekking aanwezig zijn. Verder moeten alle aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar nemen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. 

Wij adviseren bruidsparen om het huwelijk uit te stellen tot na een kabinetsbesluit om de genomen maatregelen op te heffen.

Goed om te weten

  • Met alle bruidsparen hebben wij contact opgenomen om de aantallen bezoekers in kaart te brengen.
  • Bruidsparen die vanwege het coronavirus liever op een ander moment willen trouwen, kunnen kosteloos een andere datum bij ons vastleggen.
  • Bruidsparen die niet in Lansingerland wonen en willen trouwen in onze gemeente kunnen tot nader order niet in ons gemeentehuis terecht.
  • Bruidsparen die niet in Lansingerland wonen en eerder hun huwelijk hebben gepland in Lansingerland (voordat de maatregelen van het coronavirus zijn ingegaan), mogen wel doorgaan.

Bij uitvaartplechtigheden in de gemeente Lansingerland mogen spijtig genoeg tijdelijk maximaal 30 personen worden toegelaten. Een samenkomst na de plechtigheid met koffie en thee is niet toegestaan. Ook moeten alle aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar nemen. Misschien wordt het maximum aantal aanwezigen op 1 juli verhoogd naar 100. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

De gemeente volgt hierin het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de branchevereniging Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB). Deze maatregel is sinds 17 maart 2020 van kracht.

Een drastische maatregel, zeker bij het afscheid nemen van een dierbare waarbij nabestaanden met elkaar aanwezig willen zijn. De gemeente voelt zich hiertoe genoodzaakt om het risico op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk te beperken en de veiligheid en gezondheid van nabestaanden, uitvaartondernemers en het personeel niet in gevaar te brengen.

Brief naar uitvaartondernemers

Op 8 april 2020 heeft de gemeente een brief gestuurd naar alle uitvaartondernemers in de gemeente Lansingerland. In de brief is vermeld welke maatregelen er genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Aan de uitvaartondernemers is gevraagd de informatie te delen met de nabestaanden. Hieronder staat de inhoud van de brief.

Beste uitvaartondernemer,

De genomen maatregelen om het coronavirus in te dammen, hebben ook gevolgen voor het verloop van uitvaarten. Die kunnen hierdoor niet plaatsvinden zoals nabestaanden willen. Dat is heel pijnlijk en verdrietig, maar de wijzigingen zijn noodzakelijk om op een veilige manier uitvaarten te kunnen begeleiden. We houden maximaal rekening met ieders gezondheid. In deze brief leest u meer over de maatregelen. Wij vragen u deze brief ook te delen met nabestaanden.

Bijwonen van uitvaarten door maximaal 30 nabestaanden

Uitvaarten kunnen in Lansingerland door maximaal 30 nabestaanden worden bijgewoond. Dat is inclusief de uitvaartleider, dragers en beheerder(s) van de begraafplaats. De gemeente heeft dit besloten om het risico op besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, zowel voor de nabestaanden als de medewerkers van de uitvaartondernemingen. Om die reden mogen er ook geen samenkomsten plaatsvinden voor of na de uitvaarten. De maatregelen zijn in lijn met de richtlijnen van het kabinet, het RIVM en de landelijke organisatie begraafplaatsen (LOB).

Houd 1,5 meter afstand!

Als gemeente doen we er alles aan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het is belangrijk dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar neemt.

  • Er is geen mogelijkheid om bij of buiten de begraafplaatsen op de openbare weg een erehaag op te stellen. Ook niet als er 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden.
  • We verzoeken iedereen om met 1,5 meter afstand van elkaar de begraafplaats te betreden en deze afstand binnen het terrein en ook bij het graf aan te houden.
  • Wanneer de gasten een echtpaar/gezin vormen geldt deze maatregel niet. Maar zij moeten wel gepaste afstand houden van de andere aanwezigen.
  • Na afloop van de plechtigheid is het niet mogelijk om elkaar te condoleren.

Het is belangrijk dat de nabestaanden de aanwijzingen van de uitvaartondernemer en de beheerder van de begraafplaats strikt volgen. Als dit niet gebeurt zullen zij de ceremonie beëindigen.

Auto’s met afstand parkeren

Wij vragen nabestaanden bij het parkeren minimaal 2 lege parkeerplekken tussen de auto’s te laten. Zo kan iedereen op een veilige afstand van elkaar in- en uitstappen. We geven u informatie over de verschillende parkeerplaatsen bij de begraafplaatsen in onze gemeente.

Berkel en Rodenrijs

Dit is een kleine parkeerplaats aan het Plein 1945 – 1995. Of parkeer op de parkeerplaats bij het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs aan de DS van Koetsveldstraat of Molenwerfstraat.

Bergschenhoek

U kunt parkeren bij de begraafplaats aan de Bergweg Noord 6. Op de Bergweg Noord 41 kunt u ook terecht. Een ander alternatief is het parkeren aan de Burgemeester van Oostenweg. Let op: het sanitair bij de begraafplaats is gesloten vanwege het coronavirus.

Bleiswijk

Er zijn parkeerplaatsen bij de begraafplaats aan de Hoekeindseweg 23, bij restaurant Jofel aan de Dorpsstraat 2 en op het parkeerterrein bij Medisch Hart aan de Dorpsstraat 3.

Wij begrijpen dat de uitvaart door deze maatregelen anders verloopt dan nabestaanden willen. Helaas moeten we dit doen om alle aanwezigen zo goed mogelijk te beschermen. Wij adviseren om de uitvaart klein te houden en na de coronacrisis een herdenkingsceremonie te doen.

Wij wensen u heel veel sterkte!

Met een vriendelijke groet,

gemeente Lansingerland

team Service en Contact