Veelgestelde vragen Afvalbeleid

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over het afvalbeleid. Daarom hebben we de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Heeft u een vraag die hier niet bij staat? Neem dan contact op met de klantenservice van Renewi.

De veelgestelde vragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Betalen & kosten
 • Containers
 • Privacy, registratie en afvalpas
 • Storing, misbruik en risico’s
 • Algemeen
 • Uitzondering en alternatieven
 • Participatie en inspraak
 • Overig

Betalen & kosten

Het vaste deel voor 2023 is € 226,21 per jaar en is voor ieder huishouden hetzelfde. Dit bedrag betaalt u voor al het afval, behalve restafval.

Daarnaast betaalt u een variabel deel. Dit betaalt u per keer dat u uw restafval aanbiedt. Hierbij maakt het niet uit hoe vol de zak of minicontainer is, omdat u niet per kilogram betaalt. Afhankelijk van de manier waarop het restafval wordt aangeboden zijn de tarieven per aanbieding als volgt:

 • Verzamelcontainer – € 1,68 per ontgrendeling
 • 140L minicontainer – € 3,92 per aanbieding
 • 240L minicontainer – € 6,73 per aanbieding

Het variabele deel betaalt u bovenop het vaste deel van € 226,21 per jaar.

Nee, het variabele tarief geldt alleen voor restafval. Voor de overige afvalstromingen is er niks veranderd.

De gemeentelijke belasting voor afval bestaat per 1 januari 2023 uit 2 delen:

 • een vast deel per huishouden
 • een variabel deel afhankelijk van het restafval dat u aanbiedt (tarief per opening bovengrondse of ondergrondse container voor restafval of tarief per aanbieding minicontainer voor restafval)

Het vaste deel voor 2023 is € 226,21 per jaar en is voor ieder huishouden hetzelfde. Dit bedrag betaalt u voor al het afval, behalve restafval.

Daarnaast betaalt u een variabel deel. Dit betaalt u per keer dat u uw restafval aanbiedt. Hierbij maakt het niet uit hoe vol de zak of minicontainer is, omdat u niet per kilogram betaalt. Afhankelijk van de manier waarop het restafval wordt aangeboden zijn de tarieven per aanbieding als volgt:

 • Verzamelcontainer – € 1,68 per ontgrendeling
 • 140L minicontainer – € 3,92 per aanbieding
 • 240L minicontainer – € 6,73 per aanbieding

Het variabele deel betaalt u bovenop het vaste deel van € 226,21 per jaar.

Om zelf te berekenen wat voor u de te verwachte kosten voor het aanbieden van restafval zullen zijn, is er een rekenhulp. In de rekenhulp geeft u eerst aan op welke manier u het restafval aanbiedt. Daarna geef u aan hoe vaak u verwacht uw restafval aan te bieden. De rekenhulp geeft dan een schatting van de verwachte kosten. De rekenhulp is te vinden op de campagne website Samen halen we er alles uit.

De rekenhulp geeft een inschatting. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Ja, dit kan via ‘Mijn Restafvalteller’ op de website van het SVHW. Op de restafvalteller ziet u voor uw huishouden wanneer er restafval is aangeboden. De aanbiedingen restafval komen maandelijks in de restafvalteller te staan. In de 2e helft van de maand ziet u uw gegevens terug van de voorgaande maand.

U vindt de Restafvalteller op de website van het SVHW. Daar gaat u naar ‘Mijn SVHW’ en vervolgens kijkt u bij ‘Mijn Restafvalteller’.

Restafval wordt steeds duurder door hogere belastingen vanuit het Rijk. Met het gedifferentieerd tarief voor restafval willen we ervoor zorgen dat de kosten voor de afvalinzameling en verwerking beheersbaar blijven. Inwoners hebben met dit systeem invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. U betaalt namelijk naast een vast deel, voor bijvoorbeeld GFT, PMD en oud papier/karton, een variabel deel per keer dat u uw grijze minicontainer aanbiedt of de verzamelcontainer opent met uw afvalpas. Hoe minder vaak u uw minicontainer aan de straat zet of uw restafval wegbrengt, hoe minder u betaalt.

Om zelf te berekenen wat voor u de te verwachte kosten voor het aanbieden van restafval zullen zijn, is er een rekenhulp. In de rekenhulp geeft u eerst aan op welke manier u het restafval aanbiedt. Daarna geeft u aan hoe vaak u verwacht uw restafval aan te bieden. De rekenhulp geeft dan een schatting van de verwachte kosten. De rekenhulp is te vinden op de campagne website van Samen Halen We Er Alles Uit.

De rekenhulp geeft een inschatting. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Het vaste deel van € 226,21 betaalt u begin 2023. Voor het restafval dat door u in 2023 is aangeboden betaalt u begin 2024 het variabele deel. Deze twee momenten zijn gescheiden, omdat eind 2023 het aanbod van het restafval door uw huishouden inzichtelijk is. Op basis van dit aanbod richten wij het variabele deel van de heffing in.

Via de Restafvalteller van het SVWH houdt u makkelijk bij hoe vaak u elke maand uw restafval heeft aangeboden. Hierdoor komt u aan het einde van het jaar ook niet voor verrassingen te staan. U vindt de Restafvalteller op de website van het SVHW. Daar gaat u naar ‘Mijn Aanslagen’ en vervolgens kijkt u bij ‘Mijn Restafvalteller’.

Nee, uw restafval wordt niet gewogen. U betaalt niet per kilo, maar per keer dat u uw grijze minicontainer voor restafval aanbiedt om te legen óf per keer dat u de ondergrondse container voor restafval opent met uw afvalpas.

De tarieven voor zowel de 140L als de 240L minicontainer is naar rato van het aantal liters berekend. Omgerekend is de literprijs dus hetzelfde. Voor een 140L minicontainer betaalt u € 3,92 per aanbieding. Voor een 240L minicontainer is dit  €6,73 per aanbieding. In de berekening van de tarieven zijn we uitgegaan van het gebruik van een vuilniszak van 60L, omdat deze doorgaans het meeste wordt gebruikt door huishoudens.

Wij raden inwoners aan om eerst een berekening te maken via de rekenhulp op de campagne website Samen Halen We Er Alles Uit. Op deze manier kunt u uitrekenen welke minicontainer voor u het voordeligst is. Daarnaast adviseren wij u om aan de slag te gaan met het (nog) beter scheiden van het afval en dan te besluiten welk type minicontainer het beste bij uw specifieke aanbiedgedrag past. Een eventuele containerwissel vraagt u aan via Mijn Afvalwijzer.

Voor hoogbouw bewoners geldt het tarief per 60L zak die zij aanbieden. Voor laagbouw bewoners geldt het tarief voor de minicontainer (140L of 240L) die zij gebruiken en per keer aan bieden voor het legen.

Voor alle tarieven is gekeken dat geen van de bewoners benadeeld worden omdat zij in hoog- of laagbouw wonen of door het formaat van de minicontainer. Met andere woorden, de gemeente heeft ervoor gezorgd dat de tarieven gelijkwaardig zijn.

De tarieven:

 • Verzamelcontainer – € 1,68 per ontgrendeling
 • 140L minicontainer – € 3,92 per aanbieding
 • 240L minicontainer – € 6,73 per aanbieding

De hoogte van de variabele heffing is niet afhankelijk van de grootte van uw zakken. Het variabele deel van de heffing is afhankelijk van het aantal keren dat u een minicontainer aan straat zet om te laten legen of een zak met restafval aanbiedt in de ondergrondse container. Bij het gebruik van een ondergrondse container betaalt u per keer dat u de klep gebruikt.

Het vastgestelde tarief is gebaseerd op 60 liter zakken in de minicontainer of de ondergrondse container. Als u kleinere zakken gebruikt kan het voorkomen dat u vaker de ondergrondse container moet openen, wat meer kosten oplevert.

Wij raden u aan om aan de slag te gaan met het (nog) beter scheiden van het restafval. Inwoners hebben met diftar namelijk invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. U betaalt naast een vast deel, een variabel deel per keer dat u uw grijze minicontainer aanbiedt of de verzamelcontainer opent met uw afvalpas. Hoe minder vaak u uw minicontainer aan de straat zet of uw restafval wegbrengt, hoe minder u betaalt.

Heeft u behoefte aan meer informatie over afval scheiden? Neem dan een kijkje op de campagne website Samen halen we er alles uit of MijnAfvalwijzer. Ook kunt u een afspraak maken met een van onze Afvalcoaches. Zij komen graag bij u langs om meer uitleg en tips te geven. U kunt zelf een afspraak maken met een Afvalcoach door een mail te sturen naar afvalcoach@lansingerland.nl of langs te komen bij één van de inloopspreekuren.

Nee, u betaalt het variabele deel alleen voor uw aanbod van restafval. Uw afvalpas is voor de verzamelcontainer voor GFT alleen de sleutel voor het openen.

Ja, ook als u geen afval aanbiedt, betaalt u het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Op basis van de Wet Milieubeheer hebben gemeenten de wettelijke taak om zorg te dragen voor de verwijdering van afvalstoffen die afkomstig zijn van particuliere huishoudens. Hierdoor wordt afvalstoffenheffing in rekening gebracht als lokale belasting aan alle huisaansluitingen binnen de gemeente. Iedereen die gebruik maakt van een perceel (woning) waar de gemeente verplicht is tot inzameling van huishoudelijke afvalstoffen betaalt afvalstoffenheffing.

Containers

Op de minicontainer hoort een adressticker met uw adres te zitten. Controleer daarom goed of deze adressticker aanwezig is en of de gegevens kloppen. Mist u deze adressticker of kloppen de gegevens niet? Neem dan contact op met de klantenservice van Renewi.

Elke uitgegeven minicontainer is voorzien van een chip. Oorspronkelijk is deze chip ingezet zodat de gemeente en Renewi inzicht hebben in hoeveel 140L en 240L minicontainers zijn uitgegeven. Sinds de invoering van het nieuwe afvalbeleid per 1 januari 2023 wordt de chip ook door Renewi gebruikt om het aanbieden van de minicontainers te registreren. Voor 2023 was dit nog niet mogelijk en was er geen inzicht in uw aanbiedfrequentie.

Elke uitgegeven minicontainer is voorzien van een chip. Mocht dit niet zo zijn, of de chip is niet gekoppeld aan uw adres, dan zal Renewi een label aan uw minicontainer hangen. Als dit label aan uw container hangt neemt u contact op met de klantenservice van Renewi. Zolang er geen label aan uw container hangt hoeft u geen actie te ondernemen.

Nee, elke uitgegeven minicontainer is voorzien van een chip. Mocht dit niet zo zijn dan zal Renewi een label aan uw minicontainer hangen met het verzoek om contact op te nemen.

Als u uw afval goed scheidt (geen plastic verpakkingen, drinkpakken en etensresten), is er weinig in het restafval dat stank veroorzaakt. Een uitzondering hierop zijn luiers. We raden u aan deze te verpakken en zo te zorgen voor minder stank.

U bent niet verplicht uw grijze minicontainer aan te bieden tijdens de inzamelronde. U kunt ervoor kiezen een inzamelronde over te slaan en deze pas de ronde erna aan te bieden. U betaalt per keer dat u uw container aanbiedt.

U betaalt per keer dat u de grijze minicontainer aanbiedt tijdens de inzamelronde en niet per kilo. Als iemand anders afval in uw minicontainer gooit wanneer deze aan straat staat, dan heeft dit geen invloed op het door u te betalen bedrag.

Mocht u zien dat iemand anders een zak in uw container gooit die in uw tuin staat, raden wij u aan het gesprek aan gaan met deze persoon. Of maak hiervan een melding. Als blijkt dat het in een bepaalde straat vaker gebeurd, wordt er gekeken of een gesprek met een afvalcoach een optie is. Sowieso is er altijd de optie om een afspraak te maken met onze afvalcoaches door een mail te sturen naar afvalcoach@lansingerland.nl.

Mocht het een fijner gevoel geven, kies er dan voor om een slot te bevestigen op uw container. Zorg ervoor dat het slot geen schade oplevert aan de minicontainer. Het slot moet zodanig bevestigd zijn dat boren niet aan de orde is. Aan te raden is om hier kantelsloten voor te gebruiken. Het slot dient verwijderd te zijn tijdens de aanbiedronde.

Sluit in dit geval de trommel en biedt daarna uw afvalpas aan om uw eigen afval aan te bieden. Heeft u de afvalpas aangeboden voordat u de trommel heeft gesloten? Maak hiervan een melding bij de klantenservice van Renewi.

Nee, u betaalt alleen voor uw eigen restafval. Indien u een restafvalzak aantreft in de ondergrondse container en de inworpopening sluit, registreert het systeem de aanbieding op de afvalpas van de vorige aanbieder die de klep opende. Uw afvalpas registreert alleen uw eigen aanbod van restafval. Zit er een afvalzak klem waardoor u de inworpopening (deels) niet open krijgt? Neem dan direct contact op met onze inzamelaar Renewi.

De tarieven voor zowel de 140L als de 240L minicontainer is naar rato van het aantal liters berekend. Omgerekend is de literprijs dus hetzelfde. Voor een 140L minicontainer betaalt u € 3,92 per aanbieding. Voor een 240L minicontainer is dit  €6,73 per aanbieding. In de berekening van de tarieven zijn we uitgegaan van het gebruik van een vuilniszak van 60L, omdat deze doorgaans het meeste wordt gebruikt door huishoudens.

U kunt, indien gewenst, gratis uw minicontainer omwisselen. Wij raden inwoners aan om eerst aan de slag te gaan met het (nog) beter scheiden van het afval en dan te besluiten welk type container het beste bij uw specifieke aanbiedgedrag past. Een eventuele containerwissel vraagt u aan via Mijn Afvalwijzer.

De hoogte van de variabele heffing is niet afhankelijk van de grootte van uw zakken. Het variabele deel van de heffing is afhankelijk van het aantal keren dat u een minicontainer aan straat zet om te laten legen of een zak met restafval aanbiedt in de ondergrondse container. Bij het gebruik van een ondergrondse container betaalt u per keer dat u de klep gebruikt.

Het vastgestelde tarief is gebaseerd op 60 liter zakken in de minicontainer of de ondergrondse container. Als u kleinere zakken gebruikt kan het voorkomen dat u vaker de ondergrondse container moet openen, wat meer kosten oplevert.

De meeste inwoners maken gebruik van een grote minicontainer (inhoud 240 liter; ca. 4 zakken a 60 liter). Een klein deel van onze inwoners maakt gebruik van een kleinere minicontainer (140 liter; ca. 2 zakken a 60 liter).

Mocht u behoefte hebben aan een grotere of juist een kleinere minicontainer, dan kunt u deze gratis wisselen. U kunt een containerwissel aanvragen via Mijn Afvalwijzer.

Als de deksel niet dicht kan loopt u het risico dat deze niet geleegd wordt. De regel is dat de deksel gesloten moet zijn.

Privacy, registratie en afvalpas

Alle grijze minicontainers zijn voorzien van een chip. Deze chip is gekoppeld aan uw huisadres. Als uw minicontainer door de inzamelwagen wordt geleegd, wordt dit door speciale apparatuur geregistreerd. Als er minicontainers op straat staan die geen chip hebben, dan worden ze niet geleegd.

Bij gebruik van de ondergrondse container registreert uw afvalpas (deze is geregistreerd op uw huisadres) dat u afval aanbiedt.

Ja, dit kan via ‘Mijn Restafvalteller’ op de website van het SVHW. Op de restafvalteller ziet u voor uw huishouden wanneer er restafval is aangeboden. De aanbiedingen restafval komen maandelijks in de restafvalteller te staan. In de 2e helft van de maand ziet u uw gegevens terug van de voorgaande maand.

U vindt de Restafvalteller op de website van het SVHW. Daar gaat u naar ‘Mijn SVHW’ en vervolgens kijkt u bij ‘Mijn Restafvalteller’.

Heeft u vragen over het aantal aanbiedingen? Neem dan contact op met de klantenservice van Renewi.

Met een afvalpas opent u de bovengrondse-/ondergrondse container voor restafval en/of de bovengrondse container voor Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) plus etensresten. Om de container te openen houdt u de pas tegen het display. De opening van de container ontgrendelt zodat u het afval er in kunt doen.

U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice van Renewi. Zij hebben de afvalpassen in beheer. Door middel van het nummer op de afvalpas kan Renewi zien op welk adres deze is geregistreerd.

Als uw afval pas niet werkt is deze mogelijk beschadigd. Neem contact op met Renewi via lansingerland@renewi.com of 010-4454199.  Zet uw afval niet naast de container, maar neem dit terug mee naar huis of probeer uw afvalpas aan te bieden op een andere verzamelcontainer in de nabije omgeving. De gemeente handhaaft op bijgeplaatst/gedumpt afval naast containers.

Als u uw afvalpas kwijt bent neemt u direct contact op met Renewi via lansingerland@renewi.com of 010-4454199 voor het aanvragen van een nieuwe pas. Zij blokkeren de kwijtgeraakte afvalpas en sturen u een nieuw exemplaar toe.

Storing, misbruik en risico’s

Nee, u betaalt alleen voor uw eigen restafval. Indien u een restafvalzak aantreft in de ondergrondse container en de inworpopening sluit, registreert het systeem de aanbieding op de afvalpas van de vorige aanbieder die de klep opende. Uw afvalpas registreert alleen uw eigen aanbod van restafval. Zit er een afvalzak klem waardoor u de inworpopening (deels) niet open krijgt? Neem dan direct contact op met onze inzamelaar Renewi.

U betaalt per keer dat u de grijze minicontainer aanbiedt tijdens de inzamelronde en niet per kilo. Als iemand anders afval in uw minicontainer gooit wanneer deze aan straat staat, dan heeft dit geen invloed op het door u te betalen bedrag.

Als u de klep van de ondergrondse container slechts deels geopend krijgt, waardoor u uw zak niet aan kunt bieden, worden er geen kosten berekend. Zolang de klep van de ondergrondse container niet in zijn geheel open en dicht is geweest, wordt er niet geregistreerd.

De gemeente handhaaft op verkeerd aangeboden afval en/of afvaldumpingen. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door in 1e instantie in gesprek te gaan met de aanbieder/medebewoners. Ook kan de keuze gemaakt worden om de Afvalcoach hiervoor in te zetten.

Constateert u afvaldumping of verkeerd aangeboden afval? Maak dan een melding via Buiten op Orde.

Algemeen

Wij hebben het gedifferentieerd afvaltarief ingevoerd om de hoeveelheid restafval te verlagen. Landelijk zijn er doelstellingen gesteld voor de hoeveelheid restafval. Helaas haalt Lansingerland deze doelen nu niet. Om de doelen te halen moet er meer afval gescheiden worden.

Als we niets doen, om deze doelen te halen, lopen de kosten voor al onze inwoners de komende jaren op. Dit komt bijvoorbeeld door stijgende tarieven voor de verwerking van het restafval en belastingen vanuit de Rijksoverheid. Het doel van het nieuwe beleid is dan ook om de totale kosten en de kosten per inwoner beheersbaar te houden.

Het gedifferentieerd afvaltarief stimuleert om het afval beter te scheiden. Uw gescheiden afval (onder andere groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en etensresten, plastic, metaal en drinkpakken (PMD), papier en glas) wordt verwerkt en gerecycled tot nieuwe producten. Restafval kan niet verwerkt worden en wordt dus verbrand. Dat is slecht voor het milieu en het klimaat. Het is dus belangrijk dat u uw afval zo goed mogelijk scheidt. Daarnaast betaalt een huishouden met minder restafval door het invoeren van het gedifferentieerd afvaltarief minder afvalstoffenheffing dan een huishouden waar de inwoners het afval minder goed scheiden.

Eind 2020 vroegen we inwoners van onze gemeente in een vragenlijst naar hun mening over het afvalbeleid. Van de uitkomsten is een rapport (pdf, 7.1 MB) gemaakt. Uit de antwoorden blijkt dat de meerderheid van onze inwoners positief is over een systeem waarbij mensen met minder restafval minder hoeven te betalen.

 • Voor inwoners die gebruik maken van ondergrondse restafvalcontainers is de inzameling hetzelfde gebleven.
 • Voor inwoners die gebruik maken van minicontainers aan huis voor restafval is de inzameling ook hetzelfde gebleven.
 • De milieuparken met ondergrondse containers voor de diverse afvalstromen blijven ook.
 • Op verschillende plekken zijn er eind 2021 extra glascontainers geplaatst. De huidige capaciteit van de containers is op dit moment voldoende. Dit houden wij in de gaten voor alle afvalstromen. Waar nodig kan uitbreiding van het aantal containers in de toekomst plaatsvinden als de noodzaak zich voordoet.
 • Voor inwoners die gebruik maakten van een inpandige restafvalcontainer is gezocht naar een oplossing waarbij ook zij gebruik gaan maken van een ondergrondse container voor het restafval. Deze inwoners hebben een brief ontvangen met de veranderingen die ingaan op 1 januari 2023.
 • Bewoners van appartementencomplexen die nog geen GFT container bij het appartement hebben, hebben ook een brief ontvangen over alle veranderingen die ingaan op 1 januari 2023.

  Alle inwoners hebben in januari 2023 nog een bewonersbrief ontvangen. Heeft u de verstuurde brieven gemist? Neem dan contact op met afval@lansingerland.nl, dan sturen wij deze brief alsnog naar u toe.

De gemeentelijke belasting voor afval bestaat per 1 januari 2023 uit 2 delen:

 • een vast deel per huishouden
 • een variabel deel afhankelijk van het restafval dat u aanbiedt (tarief per opening bovengrondse of ondergrondse container voor restafval of tarief per aanbieding minicontainer voor restafval)

Het vaste deel voor 2023 is € 226,21 per jaar en is voor ieder huishouden hetzelfde. Dit bedrag betaalt u voor al het afval, behalve restafval.

Daarnaast betaalt u een variabel deel. Dit betaalt u per keer dat u uw restafval aanbiedt. Hierbij maakt het niet uit hoe vol de zak of minicontainer is, omdat u niet per kilogram betaalt. Afhankelijk van de manier waarop het restafval wordt aangeboden zijn de tarieven per aanbieding als volgt:

 • Verzamelcontainer – € 1,68 per ontgrendeling
 • 140L minicontainer – € 3,92 per aanbieding
 • 240L minicontainer – € 6,73 per aanbieding

Het variabele deel betaalt u bovenop het vaste deel van € 226,21 per jaar.

De gemeentelijke belasting bestaat per 1 januari 2023 uit 2 delen. Het vaste deel is het bedrag dat u betaalt voor al het afval (bijv. glas, GFT en PMD), behalve restafval. Bij het variabele deel betaalt u per keer dat u uw restafval aanbiedt. U kunt dus nog op dezelfde manier bijvoorbeeld uw glas, oud papier en GFT aanbieden.

Elk huishouden betaalde hetzelfde bedrag per jaar. Met als enige verschil een éénpersoons of meerpersoonshuishouden. En ongeacht of het ene huishouden het afval gescheiden aanbiedt, een beetje gescheiden aanbiedt of helemaal niet gescheiden aanbiedt. Met het nieuwe systeem is dat eerlijker. Omdat elk huishouden het vaste deel betaalt en daarnaast betaalt voor de hoeveelheid restafval. Biedt u uw afval gescheiden aan, dan betaalt u minder dan een huishouden die dit nog niet of onvoldoende doet.

Ervaringen in andere gemeenten en externe onderzoeken wijzen uit dat u hier niet bang voor hoeft te zijn. De hoeveelheid zwerfafval neemt niet of nauwelijks structureel toe. Net na de start kan de hoeveelheid zwerfafval toenemen, omdat het dan nog nieuw is. Bij de invoering van Diftar zet de gemeente extra personeel in op controle en toezicht van afvaldumping en zwerfvuil. Ook zonder Diftar is sprake van ongewenst afvalgedrag, zoals afvaldumping en zwerfafval.

Bij het berekenen van de afvalstoffenheffing heeft de gemeente altijd al onderscheid gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens. Met Diftar verandert daar niets aan. Meerpersoonshuishoudens hebben in de regel meer afval dan eenpersoonshuishoudens. Ze produceren meer gft-, meer papier- en ook meer plasticafval. Die extra hoeveelheden zijn in de afvalstoffenheffing verwerkt.

Voor een huishouden met meerdere personen heeft de gemeente dus hogere kosten voor de afvalinzameling en -verwerking en het gebruik van de voorzieningen. Vandaar dat een meerpersoonshuishouden in totaal meer afvalstoffenheffing betaalt.

De tarieven voor het aanbieden van het restafval zijn wél gelijk. De prijzen zijn wel variabel, op de hoogte van het variabele bedrag heeft u zelf invloed. Hoe beter u scheidt, hoe minder vaak u restafval aanbiedt of weg brengt, hoe minder u betaalt.

Op de minicontainer hoort een adressticker met uw adres te zitten. Controleer daarom goed of deze adressticker aanwezig is en of de gegevens kloppen. Mist u deze adressticker of kloppen de gegevens niet? Neem dan contact op met de klantenservice van Renewi.

Alle grijze minicontainers zijn voorzien van een chip. Deze chip is gekoppeld aan uw huisadres. Als uw minicontainer door de inzamelwagen wordt geleegd, wordt dit door speciale apparatuur geregistreerd. Als er minicontainers op straat staan die geen chip hebben, dan worden ze niet geleegd.

Bij gebruik van de ondergrondse container registreert uw afvalpas het afval dat u aanbiedt. Deze afvalpas is gekoppeld aan uw huisadres.

Ja, dit kan via ‘Mijn Restafvalteller’ op de website van het SVHW. Op de restafvalteller ziet u voor uw huishouden wanneer er restafval is aangeboden. De aanbiedingen restafval komen maandelijks in de restafvalteller te staan. In de 2e helft van de maand ziet u uw gegevens terug van de voorgaande maand.

U vindt de Restafvalteller op de website van het SVHW. Daar gaat u naar ‘Mijn SVHW’ en vervolgens kijkt u bij ‘Mijn Restafvalteller’.

Nee, uw inzameldagen zijn niet veranderd. De exacte inzameldagen kunt u vinden via MijnAfvalwijzer.

Nascheiding van het afval gebeurd op dit moment vooral bij de grote steden met een hoge stedelijksheidsklasse. In binnensteden is er nou eenmaal minder ruimte beschikbaar om afval gescheiden op te slaan of aan te kunnen bieden. Bronscheiding, zoals wij in Lansingerland doen, geeft op het gebied van recycling op dit moment hogere resultaten dan nascheiding. Daarnaast hebben wij een meerjarencontract voor de verwerking van ons afval en kunnen dit tussentijds niet zomaar aanpassen.

Uitzondering en alternatieven

Ja, dit blijft net als nu onder bepaalde voorwaarde mogelijk. Als u extra afval heeft vanwege een medische aandoening kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Hiervoor verwijzen wij u naar de vraag ‘Zijn er uitzonderingen voor medisch afval en (baby)luiers?’.

Als u extra afval heeft vanwege een medische indicatie kunt u vermindering van de afvalstoffenheffing aanvragen. U kunt deze aanvraag doen via de website van het SVHW. Op de website vult u het ‘Aanvraagformulier vermindering afvalstoffenheffing bij medisch afval‘ in. Het SVHW neemt uw aanvraag in behandeling.

Maakt u gebruik van een minicontainer? Dan kunt u een extra minicontainer ontvangen. Deze extra minicontainer biedt u aan zonder dat er variabele kosten voor in rekening worden gebracht.

Heeft u een afvalpas voor de verzamelcontainer? Dan krijgt u als u aangemeld bent voor de regeling kwijtschelding voor alle aanbiedingen boven de 38 keer aanbieden.

Luiers mogen op dit moment bij het restafval. We kunnen luiers nog niet goed gescheiden verwerken. Als dit in de toekomst wel kan, dan kan er een uitzondering komen voor (baby)luiers. Als alternatief kunt u gebruik maken van wasbare luiers om zo uw luierafval flink te verminderen.

Pilot wasbare luiers

De gemeente is, in samenwerking met Nappy’s, met een pilot wasbare luiers gestart. Hierbij hebben zich 30 deelnemers aangesloten. De pilot duurt een half jaar, waarbij jonge ouders de uitdaging aan gaan om gebruik te maken van wasbare luiers in plaats van wegwerpluiers. Het uiteindelijke doel is om door het gebruik van wasbare luiers de hoeveelheid afval die ontstaat door wegwerpluiers te verminderen. In november 2022 is er een tussenevaluatie geweest. Hiervan hebben wij de uitkomsten gedeeld. Zodra er meer bekend is over de uiteindelijke uitkomsten en het eventuele vervolg van de pilot zullen wij dit op onze website communiceren.

Heeft u veel restafval door het gebruik van medische hulpmiddelen als gevolg van chronische ziekte of handicap? En past dat niet in uw minicontainer voor restafval? Dan vraagt u gratis een extra minicontainer voor restafval aan via het contactformulier. In het contactformulier legt u uit waarom uw medische situatie een extra minicontainer nodig maakt. Ook vermeldt u duidelijk of het om een nieuwe aanvraag gaat of een verzoek om vrijstelling van afvalstoffenheffing voor een extra container die u al heeft.

Participatie en inspraak

Alle inwoners van de gemeente Lansingerland konden via een enquête laten weten wat ze vinden van de afvalinzameling. Een deel van de aangeschreven inwoners viel onder een representatieve steekproef. Van de uitkomsten is een rapport (pdf, 7.1 MB) gemaakt. Ook zijn de resultaten van de steekproef (pdf, 0.3 MB) beschikbaar.

Heeft u vragen over het rapport of de resultaten? Of kunt u de bestanden niet openen? Stuur dan een mail naar afval@lansingerland.nl.

Onze Lansingerdoeners willen wij graag behouden, zij zetten zich in door zwerfvuil uit de openbare ruimte te verwijderen. Daarom is er voor Lansingerdoeners een speciale regeling. Wij stuurden hierover eind 2022 een mail aan alle bij ons bekende Lansingerdoeners.

Heeft deze mail u niet bereikt en wilt u alsnog in aanmerking komen voor de regeling? Stuur dan uw contact- en adresgegevens naar wijkbeheer@lansingerland.nl, dan nemen wij contact met u op.

Nee, dit is een besluit van de gemeenteraad. U kunt geen bezwaar maken.

Overig

Op de website van Samen halen we er alles uit en in MijnAfvalwijzer kunt u meer informatie vinden over afval scheiden.

Op het Afvalbrengstation en in het gemeentehuis kunt u tijdens openingstijden gratis een GFT-aanrechtmandje ophalen. Hierbij ontvangt u ook een rol met biologisch afbreekbare zakjes. Het mandje is gemaakt van ingezameld PMD. Het formaat is: 22x24x30 cm.

U kunt biologisch afbreekbare zakjes kopen via online winkels als Bol.com. Ook kunt u deze aanschaffen bij reguliere winkels en supermarkten als Zeeman, Action en de Jumbo.

De afvalcoach komt graag bij u langs om u meer uitleg te geven over het nieuwe afvalbeleid en afval scheiden. U kunt zelf een afspraak maken met een afvalcoach door een mail te sturen naar afvalcoach@lansingerland.nl.

Er komt een nieuw modern, toekomstgericht en duurzamer afvalbrengstation. Momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe afvalbrengstation en ons streven is om na besluitvorming in 2023 te starten met de bouw hiervan.

Het afvalbrengstation blijft u gebruiken voor het wegbrengen van grof huishoudelijk afval, hier betaalt u geen variabel bedrag voor. Het is niet mogelijk om fijn huishoudelijk restafval aan te bieden op het afvalbrengstation. Hier wordt op gecontroleerd.

Nee, u mag uw huishoudelijk restafval niet naar het afvalbrengstation brengen. Dit hoort in uw grijze minicontainer of in de verzamelcontainer voor restafval.

Wij raden u aan gebruik te maken van biologisch afbreekbare zakjes van 5 liter. De ervaring leert dat u daar meerdere dagen gebruik van kunt maken. Zonder dat het zakje gaat lekken. Als u kiest voor een grotere zak, is de kans groter dat die wel zo is.

Wij vinden het erg belangrijk dat iedere inwoner van Lansingerland op de hoogte is van de verandering in het afvalbeleid per januari 2023. Daarom hebben wij er voor gekozen om deze huis-aan-huis mailing bij alle inwoners te bezorgen. En dit doen we door duurzaam in te zetten op het toegepaste papier.

De huidige inzamelfrequentie van het oud papier is voor het overgrote deel van de inwoners van Lansingerland voldoende. Is het voor uw huishouden niet voldoende dan is het mogelijk een tweede minicontainer voor de inzameling van oud papier en karton aan te vragen. Dit doet u via de klantenservice van Renewi. Verder staan er verspreid in de gemeente op strategische plekken ondergrondse containers voor de inzameling van oud papier en karton, deze kunt u 7 dagen in de week gebruiken. Ook kunt u oud papier en karton inleveren bij het afvalbrengstation.

Vaak vormt het karton een probleem omdat het zoveel ruimte in beslag neemt in de container. Zorgt u er daarom voor dat het karton goed klein gemaakt is voordat het de container in gaat.

U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice van Renewi.