Monumentensubsidie

Bezit u een monument en wilt u dit gaan restaureren of herbestemmen? Dan kunt u aanspraak maken op subsidie of een lening met een lage rente.
Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Gemeentelijke subsidie
  Neem contact op met de secretaris van de erfgoedcommissie via telefoonnummer 14 010 voor een vooroverleg. Tijdens het vooroverleg bespreken wij de werkzaamheden en de eisen die gemeente stelt. Zo wordt duidelijk of u in aanmerking komt voor een subsidie.
  Om subsidie aan te vragen bij de gemeente, vult u het Aanvraagformulier subsidie aanpassen gemeentelijk monument in.
 2. Lening met een lage rente
  Naast de subsidie kunt u mogelijk ook aanspraak maken op een laag rentedragende lening. Vaak komen deze in de vorm van speciale hypotheken of leningen uit fondsen, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds of Fonds 1818.
 3. Subsidie rijksmonumenten
  Doe de financieringscheck op de website Monumenten.nl. Hieruit blijkt of u in aanmerking komt voor een subsidie of een lening.

 

Meer informatie

De hoogte van het subsidiebedrag bedraagt 50% van de door u gemaakte kosten met een maximum van € 5.000,-. U kunt eens in de 5 jaar aanspraak maken op deze subsidie.

Let op: Het totaal aan jaarlijks beschikbare subsidie heeft echter wel een plafond. Neem contact op met de secretaris van de erfgoedcommissie voor de actuele status.

U vult het meldingsformulier aanvang werkzaamheden gemeentelijk monument in.

Binnen 13 weken na het afronden van de werkzaamheden vult u het formulier gereedmelding monumenten in. Dit formulier is ook uw verzoek om de definitieve subsidie en de uitbetaling van de subsidie vast te stellen.