Monument Het Verlaat

Turfsteken was een belangrijke bron van inkomsten voor de Bleiswijkers rond 1450. Daarom werd in die periode de Heulsloot, later de Lange Vaart geheten, gegraven.

Het Bleiswijkse Verlaat was de belangrijke verbinding met het achterland, via de Heulsloot naar Rotterdam. De Rotte was, zeker toen nog op turf werd gestookt, de economische verbinding naar Rotterdam. De maatvoering van het Verlaat was gebaseerd op de maat van de volgeladen boten. De lading van zo’n bootje paste weer precies in een vrachtwagen.

Met de verbetering van het wegvervoer verdween de noodzaak van waterwegen en daarmee ook de verbindingsfunctie van het Bleiswijkse Verlaat. Vanaf 1956 werd geen doorvaart meer toegestaan. Alleen de palingvisser van Vliet kreeg nog een uitzondering.

De sluis, daterend van omstreeks 1774, is in 1972 grotendeels vernieuwd en in 2015 helemaal gerestaureerd. De restauratie is zorgvuldig gedocumenteerd in foto’s en films.

Het Verlaat vindt u op het overzichtskaartje onder nummer BL10.