Monument De Maalderij

De maalderij van de firma Treurniet kan als symbool worden gezien van de Berkelse ondernemingsgeest van de afgelopen eeuwen. Na de overname van de grutterij in 1867 was het bedrijf betrokken bij de veeteelt in de omgeving en eindigde uiteindelijk als mengvoederfabriek. De kenmerkende geur die vroeger rond het terrein hing, zal menig Berkelaar zich nog herinneren.

Maalderij “De Hoop” is in 1931 opgeleverd, nadat het vorige pand afbrandde. De molensteen van de oude korenmolen van de familie is in het pand ingemetseld. Het gebouw bestaat uit vier verdiepingen met stalen vensters. Het ontwerp past in de reeks opslag- en verwerkingsgebouwen uit die periode. Uiterst functioneel en zo georganiseerd dat efficiënt werken en opslaan goed mogelijk is. Aan de voorkant aan de Rodenrijseweg zijn grote openingen om de bevoorrading vanaf het water te vergemakkelijken.

De Maalderij vindt u op het overzichtskaartje onder nummer BR 2.