Monument Bergschenhoek Centrum

De leeftijd van het centrum is niet te af te lezen aan de gebouwen. De hogere ligging van het centrum ten opzichte van de omringende wijken geeft echter wel prijs dat hier al lange tijd bebouwing te vinden is. De hoogte is behouden, omdat midden in het dorp nooit veen is afgegraven voor de turfwinning.

Bergschenhoek is al in de dertiende eeuw ontstaan rond de kruisingen van verschillende wegen. De meest karakteristieke kruising is de samenkomst van de Smitshoek met de Dorpsstraat en de Kerkstraat, vroeger De Kruin geheten. Hier werden dorpsfeesten gehouden. Aan het begin van de kenmerkende knik in de Dorpsstraat, staan de enige historische gebouwen in het dorpscentrum, nummers 24 tot en met 28 uit circa 1850.

Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw kreeg het dorp een moderne uitstraling en zijn veel gebouwen gesloopt, zoals de Nederlands Hervormde Kerk uit 1870.

Het Bergschenhoek Centrum vindt u op het overzichtskaartje onder nummer BSH1.