Cultuursubsidie

Wij verlenen subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de culturele doelen. In de Subsidieregeling Cultuur 2019 zijn de culturele doelen en activiteiten voor 2019 opgenomen. Deze subsidieregeling sluit aan bij de Cultuurnota. Voor de organisatie van culturele activiteiten door inwoners en organisaties is er de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor culturele programmering.

Neemt u eerst de Subsidieregeling Cultuur 2019 door, zodat u weet aan welke doelstellingen en criteria de aanvraag moet voldoen en welke activiteiten wel of niet in aanmerking komen. De subsidies voor culturele programmering kunnen vanaf 1 oktober 2018 worden aangevraagd.

Welke subsidie kunt u aanvragen? Maak voor uw aanvraag gebruik van de Handleiding subsidie culturele programmering.

 • Subsidie culturele activiteiten en culturele evenementen in de openbare ruimte en voorstellingen met, voor en door inwoners:
  • Inwoners: u vult  het aanvraagformulier subsidie cultuur culturele programmering voor inwoners met DigiD in.
  • Organisaties: u vult het aanvraagformulier subsidie cultuur culturele programmering voor organisaties met of zonder eHerkenning2+ in.
 • Subsidie Professionele programmering
  • Organisaties: u vult het aanvraagformulier subsidie cultuur culturele programmering professioneel met of zonder eHerkenning2+ in.

 

Meer informatie

 1. Inwoners: DigiD
 2. Organisaties: eHerkenning2+
 3. Een begroting van de activiteit
 4. Kopie van een bankafschrift of bankpas
 5. Een activiteitenplan. Een voorbeeld van een activiteitenplan vindt u in de “Handleiding Subsidie cultuur” aanvragen.
 6. Recent (niet ouder dan twee maanden) uittreksel van de Kamer van Koophandel
 7. Kopie van het legitimatiebewijs van een persoon die deel uitmaakt van het dagelijks bestuur of de directie van de organisatie of van de inwoner die de aanvraag doet.

Bij een eerste aanvraag subsidie óf bij een wijziging van een van onderstaande documenten vragen wij ook om de volgende bijlagen mee te sturen:

 1. Financieel en inhoudelijk jaarverslag van het voorgaande jaar
 2. Statuten
 3. Exemplaar oprichtingsakte

Er zijn drie verschillende subsidies:

 1. Culturele activiteiten en culturele evenementen in de openbare ruimte, aan te vragen door inwoners en organisaties.
 2. Voorstellingen met, voor en door inwoners, aan te vragen door organisaties.
 3. Professionele programmering, aan te vragen door organisaties.
 • Stap 1
  Voordat u de subsidie daadwerkelijk aanvraagt, maakt u een activiteitenplan. Een format van een activiteitenplan vindt u als bijlage bij de handleiding.
 • Stap 2
  U verzamelt de benodigde bijlagen en slaat deze op uw computer op. Onder ‘Wat heb ik nodig voor de aanvraag?’ leest u welke bijlagen u nodig heeft. We zien toe op het rechtmatig verstrekken van subsidies. Sinds vorig jaar vragen we om die reden ook een kopie van een rekeningafschrift van uw organisatie. Dit is ter verificatie van de bankgegevens. Inwoners die een aanvraag indienen, vragen we om een kopie van hun bankpas.
 • Stap 3
  U vult het aanvraagformulier in. Maak ook hierbij gebruik van de handleiding.

Neem telefonisch contact met ons op via 14 010.