Servicenormen

Als gemeente leveren wij veel producten en diensten. Wij streven naar een klantgerichte dienstverlening en bieden onze producten en diensten langs verschillende kanalen aan, zowel aan de balie als telefonisch, via onze website en met e-mail of per post. U krijgt hetzelfde juiste antwoord, ongeacht het contactkanaal.

Onze service voldoet aan door ons opgestelde servicenormen. Hierin staat welke service u van ons mag verwachten, hoe wij uw aanvraag in behandeling nemen en wat de levertijd is voor een product.

Als eerste aan de beurt

De snelste manier om informatie te vinden is www.lansingerland.nl. Hier vindt u 7 dagen per week, 24 uur per dag onze producten en diensten. Veel producten en diensten kunt u digitaal aanvragen. Kijk voor u naar het gemeentehuis komt eerst op onze website, zo weet u precies wat u mee moet nemen en kunnen wij u goed van dienst zijn.

Telefonisch zijn wij bereikbaar via (010) 800 40 00. U kunt ons ook een vraag stellen via het contactformulier. Uw post kunt u richten aan Gemeente Lansingerland, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs.

(Niet) tevreden?

Wij staan u vriendelijk en professioneel te woord. U krijgt eenduidig en helder antwoord op uw vragen, ongeacht de manier waarop u met ons contact zoekt. Bent u echter (niet) tevreden, of heeft u een tip? Laat het ons dan vooral weten.

Bezwaar tegen gemeentelijk besluit

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt aangevraagd die door ons is afgewezen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Een bezwaar moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bij ons zijn ingediend. Hoe u een bezwaar indient kunt u vinden in het product Bezwaar en beroep.

Klacht over ambtenaar of bestuurder

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening. We horen daarom graag wanneer iets goed is gegaan, maar ook als dit niet het geval is. Als u niet tevreden bent over de wijze waarop u door medewerkers van de gemeente of het gemeentebestuur bent behandeld, kunt u een klacht indienen. Uw klacht biedt ons de kans om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren. Een klacht dient u in via de website, telefonisch, via e-mail of per brief. U leest hier meer over in het product Klacht over het handelen van de gemeente.

Pluim voor ambtenaar of bestuurder

Iedereen vindt het leuk om te horen dat zijn of haar werk wordt gewaardeerd. Bent u tevreden over de manier waarop een ambtenaar of bestuurder uw verzoek heeft behandeld, of vindt u dat de gemeente ontwikkelingen op een beleidsterrein goed oppakt? Geef de ambtenaar of bestuurder dan een compliment!

Wat mag u van ons verwachten

Privacy

De gemeente Lansingerland hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. De naam-, adres- en woonplaatsgegevens die u doorgeeft gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u deze gegevens. Wij verstrekken deze informatie nooit zonder toestemming aan derden.

Brief en e-mail

 • Als u een e-mail stuurt naar info@lansingerland.nl ontvangt u direct een automatisch bericht dat uw e-mail is ontvangen.
 • We sturen u binnen 4 werkdagen na ontvangst van uw brief een ontvangstbevestiging als dit wettelijk verplicht is of wanneer u daar expliciet om vraagt. Hierin vermelden we de datum van ontvangst, het registratienummer van uw brief en de wijze waarop u medewerkers kunt bereiken.
 • U ontvangt binnen de afhandeltermijn van het product (zie www.lansingerland.nl) een inhoudelijke beantwoording van uw vraag. Als het niet mogelijk is binnen de afhandeltermijn te reageren, ontvangt u een bericht waarin de oorzaak van de vertraging aangegeven wordt en de termijn waarbinnen uw verzoek wordt afgehandeld.

Telefonie

 • Als u (010) 800 40 00 (het algemene nummer) belt, nemen we binnen 25 seconden de telefoon op.
 • Is degene die u nodig heeft niet beschikbaar, dan wordt u binnen 2 werkdagen teruggebeld.

Balie

 • Heeft u een afspraak? Dan helpen wij u direct. Afspraken maken kan via www.lansingerland.nl/afspraak.
 • Wij waarborgen uw privacy. Indien u de privacy aan de balies niet voldoende vindt, op uw verzoek, de behandeling in een spreekkamer plaats.

Website

 • De informatie op www.lansingerland.nl is correct en actueel.
 • Wij doen ons uiterste best om alle teksten zo leesbaar en begrijpelijk mogelijk te maken.
 • Alle content voldoet aan de webrichtlijnen van de Rijksoverheid.
 • Ziet u een fout of ontbreekt er naar uw idee informatie? Wij stellen uw reactie op prijs! Laat het ons weten via het contactformulier.

Twitter, Facebook en Whatsapp

 • Berichten die ’s avonds en in het weekend binnenkomen, beantwoorden wij de eerstvolgende werkdag.
 • Wij streven ernaar u binnen 2 (kantoor)uren antwoord te geven. U ontvangt in ieder geval binnen 24 uur een reactie.

Servicenormen bestuurszaken

 • Wilt u een afspraak met een wethouder? Als u (010) 800 40 00 belt bekijken we of een vakinhoudelijke ambtenaar u kan helpen of we maken een afspraak voor u.
 • Zijn er tijdens het spreekuur toezeggingen gedaan? Dan ontvangt u van ons binnen 2 weken een afsprakenlijst.