Verklaring (bewijs) van in leven zijn

Met een verklaring (bewijs) van in leven zijn kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Verzekering en pensioenfondsen vragen vaak om deze verklaring (bewijs) als u in aanmerking komt voor een uitkering.

Om een verklaring (bewijs) van in leven zijn aan te vragen, maakt u een afspraak.

Meer informatie

  • € 15,00

Pensioenfonds

  • Dit kost € 0,00: als u met een originele brief van het pensioenfonds kunt aantonen, dat u deze verklaring nodig heeft.

  • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.
  • Uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag.
  • Bij machtiging: het ingevulde machtigingsformulier, kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager en gemachtigde.

U krijgt de verklaring (bewijs) direct mee.

U kunt een ander machtigen om een bewijs van in leven zijn voor u aan te vragen en af te halen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier. De machtiging mag geen scan of kopie zijn. Voor de aanvraag is uw originele handtekening nodig. U kunt het formulier dus niet e-mailen naar de persoon die namens u de aanvraag komt doen. De gemachtigde maakt een afspraak en neemt het door u ingevulde machtigingsformulier mee.