Verklaring (bewijs) van in leven zijn

Met een verklaring (bewijs) van in leven zijn kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Verzekering en pensioenfondsen vragen vaak om deze verklaring (bewijs) als u in aanmerking komt voor een uitkering.

Afspraak maken

U vraagt een verklaring (bewijs) van in leven aan door een afspraak te maken.

Meer informatie

  • € 15,00

Pensioenfonds

  • Dit kost € 0,00: als u met een originele brief van het pensioenfonds kunt aantonen, dat u deze verklaring nodig heeft.

  • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.
  • Uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag.
  • Bij machtiging: het ingevulde machtigingsformulier, kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager en gemachtigde.

Machtigingsformulier Bewijs van in leven zijn (pdf)

ReadSpeakerLees document voor

U krijgt de verklaring (bewijs) direct mee.

U kunt een ander machtigen om een bewijs van in leven zijn voor u aan te vragen en af te halen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier.

Machtigingsformulier Bewijs van in leven zijn (pdf)

ReadSpeakerLees document voor

De machtiging mag geen scan of kopie zijn. Voor de aanvraag is uw originele handtekening nodig. U kunt het formulier dus niet e-mailen naar de persoon die namens u de aanvraag komt doen. De gemachtigde maakt een afspraak en neemt het door u ingevulde machtigingsformulier mee.