Basisregistratie personen (BRP), persoonsgegevens opvragen of corrigeren

De gemeente houdt informatie over haar inwoners bij in de Basisregistratie personen (BRP). Het kan zijn dat uw persoonsgegevens niet goed of onvolledige geregistreerd zijn in de BRP. Is dit het geval, dan kunt u de gemeente vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren.

Meer informatie

 • Log in met uw DigiD op de website Mijn Overheid.
 • Klik daarna op Persoonlijke gegevens bovenaan de pagina.
 • Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien.

U kunt dit op de volgende manieren laten aanpassen:

 • U vult het contactformulier in en u geeft daarin aan welke gegevens onjuist of niet volledig zijn.
 • U komt persoonlijk naar het gemeentehuis in Bergschenhoek. U neemt mee:
  • uw geldige legitimatiebewijs;
  • een of meer bewijsstukken waarop de juiste gegevens staan, zoals een officiële akte.

Op uw verzoek kunnen wij bepaalde gegevens verwijderen uit de BRP. Dit is het geval bij adoptie of geslachtsverandering.
U kunt dit op de volgende manieren laten aanpassen:

 • U vult het contactformulier in en geeft daarin aan wat u gewijzigd wilt hebben
 • U komt persoonlijk naar het gemeentehuis in Bergschenhoek. U neemt mee:
  • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs
  • bewijsstukken van de adoptie of geslachtsverandering

 • De gemeente geeft alleen informatie aan particulieren met een persoonlijk, niet-commercieel belang. In dit geval vragen wij eerst uitdrukkelijke toestemming van de ingeschrevene.
 • De gemeente verstrekt in principe alleen standaardgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, woonplaats en eventuele overlijdensdatum.
 • Wilt u gegevens van personen die om geheimhouding van hun persoonsgegevens hebben gevraagd, dan verstrekt de gemeente geen informatie.
 • Persoonsgegevens verstrekken wij niet telefonisch, maar alleen schriftelijk.
 • De gemeente verstrekt wel persoonsgegevens aan overheidsorganen, die een wettelijke taak uitvoeren (zoals de belastingdienst).

U vult het contactformulier in en u vermeldt als onderwerp:

 • opvragen persoonsgegevens

U ontvangt bericht van de gemeente. Wijst de gemeente uw verzoek om informatie af? U kunt dan binnen 6 weken bezwaar maken.