Basisregistratie personen (BRP), geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente kan voor u regelen dat bepaalde instanties de persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) van u en/of uw minderjarige kinderen niet kunnen inzien.

Meer informatie

U vult het formulier aanvraag geheimhouding persoonsgegevens voor inwoners met DigiD in.

U vult het formulier geheimhouding persoonsgegevens voor inwoners met DigiD in.

Neem telefonisch contact met ons op via 14 010.

Vanuit het buitenland belt u met + 31 (0)10 800 40 00.

Ja, dat kan. U vult het machtigingsformulier uittreksels en verklaring in.

Wij zorgen altijd voor geheimhouding van uw gegevens als u daarom vraagt. Maar de geheimhouding geldt niet voor een aantal instanties zoals bijvoorbeeld de belastingdienst, sociale verzekeringsbank, pensioenfondsen, waaraan wij uw gegevens kunnen en mogen doorgeven. Gemeenten of instanties die publieke taken uitvoeren kunnen informatie uit de BRP opvragen.

  • Log in met uw DigiD op de website Mijn Overheid.
  • Klik daarna op Persoonlijke gegevens bovenaan de pagina.
  • Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien.

De gemeente is verplicht om binnen 4 weken aan uw verzoek te voldoen. De gemeente kan geen aanvullende eisen stellen. Het verzoek blijft geldig totdat u zelf bij de gemeente om intrekking vraagt. Maakt u gebruik van DigiD dan kunt u via Mijn Lansingerland uw aanvraag volgen.