Openbare kennisgevingen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen

Wij brengen kiezers en politieke partijen via openbare kennisgevingen op de hoogte van de verkiezingsonderwerpen en openbare zittingen en processen-verbaal. Een overzicht vindt u op deze pagina.

U bent uw stempas kwijt of deze is beschadigd. U kunt vanaf maandag 27 februari 2023 tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 schriftelijk een nieuwe stempas aanvragen. De stempassen worden bezorgd in het weekend van 24 en 25 februari 2023. Mondeling kan dit tot dinsdag 14 maart 2023 tot 12.00 uur bij de gemeente. De oude stempas is dan niet meer geldig.

Kunt u zelf niet stemmen op de verkiezingsdag? U kunt dan een andere kiezer vragen voor u te stemmen door een volmacht af te geven. Dit kan op 2 manieren:

  1. U vult de achterkant van de stempas in, zet uw handtekening en geeft dit aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat zelf ook stemmen. Deze kiezer mag maximaal 2 volmachten aannemen;
  2. U kunt ook iemand voor u laten stemmen, die niet in de gemeente Lansingerland woont, maar wel een stempas heeft voor dezelfde provincie en/of hetzelfde waterschap. U moet hiervoor een formulier invullen, dat u binnenkort kunt aanvragen bij de gemeente of kunt vinden op deze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen. De andere kiezer ontvangt een volmachtbewijs en hoeft geen kopie van een identiteitsbewijs van u te laten zien.

Wilt u in een andere gemeente stemmen in de provincie Zuid-Holland? Dan heeft u een kiezerspas nodig, waarvoor u een formulier moet invullen. Dit formulier kunt u binnenkort aanvragen bij de gemeente of vinden op deze website.

  • U kunt tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 schriftelijk een kiezerspas aanvragen.
  • Tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 tot 12.00 uur kunt u mondeling een kiezerspas aanvragen bij de gemeente.

Bij de aanvraag stuurt u uw stempas mee en ontvangt daarna een kiezerspas. Voor de Provinciale Statenverkiezingen kunt u met een kiezerspas stemmen in een andere gemeente binnen de provincie Zuid-Holland. Voor de waterschapsverkiezingen kunt u met een kiezerspas stemmen in een andere gemeente binnen het waterschap van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. 

Voorbereiding kandidaatstelling

Kandidaatstelling

Maandag 30 januari 2023 was de dag van de kandidaatstelling. Politieke partijen die mee willen doen aan de Provinciale Statenverkiezingen moesten in aanloop naar de verkiezing hun kandidatenlijst(en) en bijbehorende documenten inleveren bij het centraal stembureau van de provincie waarin zij mee willen doen.

Politieke partijen die mee wilden doen aan de waterschapsverkiezing moesten in aanloop naar de verkiezing hun kandidatenlijst(en) inleveren bij het centraal stembureau van de waterschapsverkiezing. Dit deden ze op de dag van de kandidaatstelling.

Van 16 januari t/m 30 januari 2023 kon men een ondersteuningsverklaring afleggen in het gemeentehuis. Dit is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing, of
  • bij de vorige verkiezingen geen zetel(s) hebben behaald, of
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).

Openbare zittingen

Het gemeentelijk stembureau stelt op donderdag 16 maart 2023 om ca. 18.00 uur in een openbare zitting de uitslag van de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen in Lansingerland vast. De openbare zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

Live te volgen via website

Het vaststellen van de uitslag door het gemeentelijk stembureau kunt u live volgen via onze website.

Het gemeentelijk stembureau heeft op maandag 20 maart 2023 om 09.30 uur in het gemeentehuis, Tobias Asserlaan 1 in Bergschenhoek een openbare zitting gehouden. Het gemeentelijk stembureau voerde in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland en van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard nader onderzoek uit naar een aantal onverklaarbare verschillen. Het onderzoek is om 15.30 uur afgerond waarmee de zitting van het gemeentelijk stembureau is gesloten.

Het gemeentelijk stembureau heeft op dinsdag 21 maart 2023 om 12.00 uur in het gemeentehuis, Tobias Asserlaan 1 in Bergschenhoek een openbare zitting gehouden. Het gemeentelijk stembureau voerde in opdracht van het centraal stembureau in Den Haag onderzoek uit naar een aantal onverklaarbare verschillen met betrekking tot de Provinciale Statenverkiezingen. Het onderzoek is om 12.30 uur afgerond waarmee de zitting van het gemeentelijk stembureau is gesloten.

Bekendmakingen

Woensdag 15 maart 2023 van 10.00 tot 16.00 uur in verzorgingshuizen. Mobiele stembureaus zijn niet open voor algemeen publiek. Bekijk de officiële bekendmaking op overheid.nl.

Alle stembureaus in onze gemeente zijn op woensdag 15 maart 2023 geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Na 21.00 uur gaan de stembureauleden en tellers in de stembureaus aan de slag met het tellen van de stemmen op lijstniveau. Dit is in het openbaar. Op donderdag 16 maart 2023 worden de stemmen op kandidaatsniveau geteld tijdens de centrale stemopening. Ook deze telling is openbaar.

Stembureaus woensdag 15 maart

Bergschenhoek

Berkel en Rodenrijs

Bleiswijk

Donderdag 16 maart 2023 tellen we centraal de stemmen die op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht. Dit vindt plaats vanaf 8.00 uur in het gemeentehuis van Lansingerland. Het tellen van de stemmen doen we onder de verantwoordelijkheid van het Gemeentelijke Stembureau en is openbaar.

Live te volgen via website

Het tellen van de stemmen kunt u live volgen via onze website.

Processen-verbaal

Het gemeentelijk stembureau stelt op donderdag 16 maart 2023 om ca. 19.00 uur in een openbare zitting de uitslag van de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen in Lansingerland vast. Het proces-verbaal wordt direct na de zitting gepubliceerd.