Wat is een stembiljet?

Op het stembureau levert u uw stempas in. Wij controleren uw identiteit aan de hand van uw legitimatiebewijs. Hierna ontvangt u uw stembiljet. Op het papieren stembiljet staan alle politieke partijen en kandidaten vermeld op wie u uw stem kunt uitbrengen.

In het stemhokje geeft u op uw stembiljet uw keuze aan voor een politieke partij en een kandidaat voor deze partij. U doet dit met het rode potlood. Met het rode potlood kleurt u het rondje in dat bij de partij en een kandidaat staat waarop uw kunt stemmen.

Maakt u een verkeerde keuze en heeft u het stembiljet nog niet in de stembus gedaan? Dan kunt u 1 keer tegen inlevering van het oude stembiljet een nieuw stembiljet krijgen. Heeft u uw stembiljet al in de stembus gedaan? Dan kunt u niet meer wijzigen. Tijdens de verkiezingen mogen wij de stembus niet openen.

Let op!

Gaat u stemmen in een stemlokaal, doe dan vooraf de gezondheidscheck.

Een stembiljet is ongeldig als er 2 of meer vakjes zijn rood gemaakt. Hierdoor heeft de kiezer niet duidelijk gemaakt op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt. Een stembiljet is ook ongeldig als er aantekeningen op het stembiljet staan waardoor we de identiteit van de kiezer kunnen vaststellen.

U stemt blanco als u op het stembiljet geen vakje aankruist. Blanco stemmen hebben geen invloed op de zetelverdeling. Voor de berekening van de uitslagen kiesdeler/kiesdrempel kijken we alleen naar de op de kandidaten uitgebrachte stemmen. Een niet uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij.
Een blanco stem nemen we alleen mee bij de berekening van de opkomst.

Net als bij eerdere verkiezingen stemmen we met het rode potlood. Uitgebrachte stemmen moeten handmatig geteld worden en dat vraagt veel tijd. Uw stem aangeven met een rood potlood bevordert een nauwkeurige en vlotte telling van de stemmen.