Veelgestelde vragen over stembureaus

Op 15, 16 en 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Op deze pagina hebben wij een aantal veelgestelde vragen over onze stembureaus met bijbehorende antwoorden voor u verzameld.

Nee, voor deze verkiezingen helaas niet meer. De afgelopen weken hebben wij naar aanleiding van onze oproep ontzettend veel reacties gehad van enthousiaste inwoners die op een stembureau zitting willen nemen. Een aantal inwoners staan zelfs op onze reservelijst.

Ja de stemlokalen zijn op meerdere dagen open. 8 Stembureaus zijn open op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 van 07.30 tot 21.00 uur. Op woensdag 17 maart 2021 zijn er 25 stembureaus open van 07.30 tot 21.00 uur.

Stembureaus maandag 15 maart en dinsdag 16 maart

 • Bergschenhoek
  • Hervormde Kerk I en II, Kerkstraat 1
  • Gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1
 • Berkel en Rodenrijs
  • Sporthal Anjerdreef I en II, Chrysantenhof 22
  • Manneke I en II, Leeweg 33
 • Bleiswijk
  • Gereformeerde Kerk Open Hof I, Dorpsstraat 50

Briefstembureaus maandag 15 maart en dinsdag 16 maart

Briefstembureau I en II, Tobias Asserlaan1, Bergschenhoek

Stembureaus woensdag 17 maart

 • Bergschenhoek
  • Hervormde Kerk I en II, Kerkstraat 1
  • Gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1
  • BVCB, Sporthoekpad 1
  • Jongeren Centrum Spectrum I en II, Groeneweg 49
  • Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk Het Baken, Ant. van Dijcklaan 1
  • CBS de Acker, Landmeterplein 1
 • Berkel en Rodenrijs
  • Sterrenhal I en 11, Wilgenlaan 5a
  • Basisschool De Klipper, Oudelandselaan 141
  • Hergerborch, Raadhuislaan 7
  • Gebouw de Bron, Rodenrijseweg 97
  • Sporthal Anjerdreef I en II, Chrysantenhof 22
  • Wijnstokgemeente, Rodenrijseweg 295
  • Prinses Maximaschool, Annie M.G. Schmidtlaan 6
  • ‘t Manneke I en  II, Leeweg 33
  • Basisschool De Klipper, Gouden Uillaan 30
 • Bleiswijk
  • Sporthal Lijsterlaan I en II, Lijsterlaan 8
  • Gereformeerde Kerk Open hof I en II, Dorpsstraat 50
  • Brandweerkazerne, Jan van der Heijdenstraat 6

Briefstembureaus woensdag 17 maart

Briefstembureau I en II, Tobias Asserlaan1, Bergschenhoek

 • Stembureaus maandag 15 maart: 7.30 uur tot 21.00 uur. De stemmen worden niet geteld.
 • Stembureaus dinsdag 16 maart: 7.30 uur tot 21.00 uur. De stemmen worden niet geteld.
 • Stembureaus woensdag 17 maart: 7.30 uur tot 21.00 uur. Na sluiting van de stembureaus wordt er geteld op lijstniveau. De uitslag op lijstniveau wordt na 21.00 uur bekendgemaakt.                                   
 • Briefstembureau I maandag 15 maart: 8.00 tot 18.00 uur
 • Briefstembureau I dinsdag 16 maart: 8.00 tot 18.00 uur
 • Briefstembureau I woensdag 17 maart: 8.00 tot 18.00 uur. De uitslag op kandidaatsniveau is bekend na 21.00 uur.
 • Briefstembureau II woensdag 17 maart: 16.00 tot 24.00 uur. De uitslag op kandidaatsniveau is bekend na 21.00 uur.
 • Tellen van de stemmen op woensdag 17 maart van stembureaus met zittingsdag maandag 15 en dinsdag 16 maart: 8.00 tot 21.00 uur
 • Gemeentelijk Stembureau: donderdag 18 maart 16.00 uur tot 16.30 uur. Het gemeentelijk Stembureau stelt dan in een openbare zitting de processen-verbaal van Lansingerland vast voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Per 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje in openbare publieke binnenruimtes verplicht. En dus ook in een stembureau.

Ja, alle lokalen richten we coronaproof in met een desinfectiezuil (met voetbediening), kuchschermen voor de stembureauleden, vastgestelde looproutes en stemhokjes op afstand van elkaar. De stembureauleden dragen de voorgeschreven beschermingsmaterialen.

Om voldoende afstand te kunnen houden in de stemlokalen laten we iedere keer een beperkt aantal personen toe in het stemlokaal. Het kan zijn dat u hierdoor even buiten het stembureau moet wachten. Houd rekening met de weersomstandigheden!

Ja, alle stemlokalen zijn volledig toegankelijk.

Ja dat kan. Kijk voor meer informatie over briefstemmen op onze verkiezingswebsite.

Nee, een stembureaulid wijst u bij binnenkomst van het stemlokaal actief op de gezondheidscheck. Dit doen wij ook op de kandidatenlijst, huis-aan-huisbladen en via onze sociale media kanalen. U neemt daarbij zelf de gezondheidscheck af voordat u naar het stemlokaal vertrekt. Bij aankomst wijzen wij u nog op de richtlijnen.

Heeft een kiezer wegens een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau. Vooraf wordt dan wel de gezondheidscheck afgenomen.

Nee, iedereen met corona of gezondheidsklachten blijft thuis. U kunt iemand anders vragen uw stem te laten uitbrengen. Dit heet stemmen bij volmacht. Dat kan door de achterkant van uw stempas in te vullen (onderhandse volmacht) of het voortijdig aanvragen van een schriftelijke volmacht.

Nee, dit jaar plaatsen wij geen stembureau in De Oudelandse Hof, Huize St. Petrus, Wel-Kom!, de Handpalm en De Leeuwerik en de Rozenhoek.

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld omdat er door omstandigheden niet voldoende stembureauleden zijn om de zitting voort te zetten. Of wanneer er een uitbraak van het coronavirus in het betreffende gebouw is. Bij het stemlokaal informeren wij u dan waar het dichtstbijzijnde stemlokaal is waar u kunt stemmen.

Omdat iedereen in het stemlokaal 1,5 meter afstand van elkaar moet houden (behalve kiezers die vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig hebben bij het stemmen), kan er maar een beperkt aantal personen in het stemlokaal aanwezig zijn. Het heeft daarom de voorkeur dat u alleen komt en geen kind(eren) meeneemt.

Neemt u een kind mee naar het stemlokaal dan kan het stembureau het kind toelaten. Tussen ouder en kind hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Wel dient de ouder erop toe te zien dat het kind tot de andere aanwezigen de 1,5 meter afstandsmaatregel in acht te nemen.

Nee, uw kind mag niet mee in het stemhokje.