Uitslag van de Tweede Kamerverkiezing

Het voorlopig tellen van de stemmen op lijstniveau vindt plaats op woensdag 17 maart 2021 na het sluiten van de stembureaus. Op donderdag 18 maart 2021 tellen we centraal de uitgebrachte stemmen op de kandidaten.

Centraal Tellen

In onze gemeente tellen we de stemmen centraal in het gemeentehuis, Tobias Asserlaan 1 in Bergschenhoek. Het Centraal Tellen is een experiment van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar Lansingerland aan meedoet.

Het tellen doen we onder verantwoordelijkheid van het Gemeentelijk Stembureau en is openbaar. Dat wil zeggen dat iedereen mag komen kijken hoe de stemmen worden geteld. U wordt daarbij verzocht de tellers niet te storen en de verkiezingsbescheiden niet aan te raken en uiteraard de basis coronaregels op te volgen.

Start tellen

Het tellen begint op donderdag 18 maart 2021 om 8.00 uur en is naar verwachting afgelopen om 16.00 uur. Bij wijzigingen informeren wij u via deze website.

Zitting Gemeentelijk Stembureau ter vaststelling van het proces-verbaal

Het gemeentelijk Stembureau stelt op 18 maart 2021 om 16.00 uur in een openbare zitting de processen-verbaal van Lansingerland vast voor de verkiezingen van de Tweede Kamerverkiezing. Bij wijzigingen informeren wij u via deze website.