Stemmen in coronatijd

U kunt bij de komende Tweede Kamerverkiezingen net als altijd stemmen in een stemlokaal. In het stemlokaal gelden maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden.

Deze video laat zien hoe u in coronatijd uw stem kunt uitbrengen in het stemlokaal. Zo bent u goed voorbereid als u gaat stemmen.

Toelichting bij de video: Een vrouw doet voor het stemmen thuis de gezondheidscheck. In het stembureau draagt ze een mondkapje en ontsmet ze haar handen. Ze houdt afstand en volgt de looproute naar de tafel van de stembureauleden, die achter een kuchscherm zitten. Daar geeft ze haar stempas en toont haar ID-kaart tegen het kuchscherm. Ze krijgt een schoon potlood en een stembiljet en loopt naar de stemhokjes. De worden ieder half uur schoongemaakt. De vrouw brengt haar stem uit, ontsmet haar handen en verlaat het stembureau.

Andere mogelijkheden om te stemmen

Bij deze Tweede Kamerverkiezing heeft u de volgende (extra) mogelijkheden om uw stem uit te brengen.

  • Stemmen in het stemlokaal: op 17 maart kunt u uw stem uitbrengen in het stemlokaal.
  • Vervroegd stemmen: op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 zijn in alle gemeenten een aantal stemlokalen geopend, vooral voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren.
  • Iemand machtigen: kiezers van 18 jaar en ouder kunnen, net als bij andere verkiezingen, iemand machtigen om hun stem voor hen uit te brengen.  
  • Briefstemmen 70-plus: kiezers van 70 jaar en ouder kunnen bij deze verkiezing ook per brief stemmen