Stem- en kiezerspas

Om te mogen stemmen in Lansingerland voor de verkiezing van de leden in de Tweede Kamer, voldoet u aan alle onderstaande eisen:

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit
 • u bent op de verkiezingsdag (17 maart 2021) 18 jaar of ouder
 • u bent niet uitgesloten van het kiesrecht
 • u heeft voordat u gaat stemmen in een stemlokaal de gezondheidscheck gedaan

Caribisch Nederland

De eisen om te mogen stemmen, gelden ook voor inwoners van Caribisch Nederland. Dat zijn de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Nederlandse inwoners van de eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen alleen stemmen wanneer zij ten minste 10 jaar ingezetene van Nederland zijn geweest of in Nederlandse openbare dienst op één van deze eilanden werkzaam zijn (evenals hun partner en kinderen). Voldoet een kiezer aan deze eisen, dan kan hij zich bij de gemeente Den Haag laten registreren als kiezer in het buitenland.

Nederlanders in het buitenland

Voor Nederlanders in het buitenland geldt een bijzondere regeling. Zij moeten voor iedere verkiezing een schriftelijk verzoek indienen om als kiezer in het buitenland geregistreerd te worden. Zie voor meer informatie de website van de Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag.

Stempas

De stempas krijgt u van de gemeente waar u op 1 februari 2021 stond ingeschreven. Met de stempas kunt u stemmen in de gemeente waar u de stempas van heeft ontvangen. Bent u de stempas kwijt of is deze beschadigd? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente waar u de originele stempas van heeft ontvangen. De stempassen zijn in Lansingerland bezorgd op 23, 24 en 25 februari. Bent u verhuisd na 1 februari? Dan krijgt u de stempas op uw oude adres. Ook als u binnen Lansingerland bent verhuisd.

Stempluspas

Bent u 70 jaar of ouder? Dan ontvangt u een stempluspas. Met deze pas kunt gebruik maken van het briefstemmen. U kunt er ook voor kiezen om naar een stembureau te gaan en daar op de gebruikelijke manier te stemmen. Wilt u briefstemmen? Dan gebruikt u daarvoor het briefstempakket dat u in een aparte envelop thuis krijgt gestuurd. U levert het briefstempakket in bij een afleverpunt of stuurt het pakket naar ons terug via de post.

Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan de gemeente waar u de stempas van heeft ontvangen? Dan laat u de stempas omzetten in een kiezerspas. Dit kunt u ook laten doen met een stempluspas. Het omzetten van de stempas in een kiezerspas doet u bij de gemeente waar u de originele stempas van heeft ontvangen. Wilt u iemand volmachten om voor u met uw kiezerspas te gaan stemmen? Dan vult u de achterkant van de kiezerspas in. Let op dat uw volmachtstem altijd uitgebracht wordt met de eigen stem van degene die voor u gaat stemmen. Bespreek dit met degene die voor u gaat stemmen.

Volmacht

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u van de stem(plus)pas of kiezerspas een volmacht maken. Dit doet u door de achterkant van de stem(plus)pas of kiezerspas in te vullen. Degene die voor u de stem uitbrengt, neemt dan uw stem(plus)pas of kiezerspas en een kopie van uw legitimatiebewijs mee naar het stembureau. Dit mag ook een goed leesbare digitale afbeelding zijn. Bijvoorbeeld een foto op een telefoon of tablet. Let op dat uw volmachtstem altijd uitgebracht wordt met de eigen stem van degene die voor u gaat stemmen. Bespreek dit met degene die voor u gaat stemmen.

Een stempas is een bewijs dat u uw stem mag uitbrengen tijdens de verkiezingen. Om uw stem uit te kunnen brengen laat u naast de stempas ook uw legitimatiebewijs zien. De stempas ontvangt u naar verwachting op 23 of 24 februari 2021. Uiterlijk 3 maart heeft u uw stempas in huis. PostNl bezorgt de stempas.

Op de stempas staat dit jaar niet voorbedrukt welk stemlokaal het dichtst bij uw woonadres ligt. Dit doen wij omdat tot op het laatste moment onzeker kan zijn of een stembureau wel open kan. Bijvoorbeeld omdat er een corona-uitbraak in het gebouw is waar wij een stembureau plaatsen. Of vanwege teveel zieken onder de stembureauleden waardoor de zitting niet door kan gaan. Welke stemlokalen er geopend zijn op 15,16 en 17 maart vindt u bij de veelgestelde vragen over de stembureaus.

PostNL bezorgt naar verwachting op 23 of 24 februari 2021 de stempassen in Lansingerland. Heeft u op 3 maart nog geen stempas ontvangen of bent u die kwijtgeraakt, dan vraagt u een vervangende stempas aan. U kunt dit op 2 manieren doen: digitaal of mondeling.

Digitaal

 • U kunt een stempas online aanvragen
 • U logt in met uw DigiD
 • U krijgt de vervangende stempas thuisgestuurd

Mondeling

 • U kunt ons bellen op (010) 800 40 00

Of

 • U doet uw aanvraag tijdens openingstijden in het servicepunt in het gemeentehuis
 • Een afspraak hiervoor maken is niet nodig
 • Neem uw identiteitsbewijs mee

U kunt tot uiterlijk vrijdag 12 maart vóór 17.00 uur digitaal of mondeling een aanvraag doen.

Het adres waarop u op 1 februari 2021 in de basisregistratie personen staat ingeschreven is het adres waarop wij de stempas uiterlijk 27 februari 2021 laten bezorgen. Verhuist u tussen 1 februari 2021 en 17 maar 2021 dan kunt u bij Post NL aangeven dat zij de voor u bestemde post doorstuurt naar uw nieuwe adres.

Als u voor de verkiezing van de Tweede Kamer in een andere gemeente wilt stemmen kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas is het mogelijk in heel Nederland te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing. U hoeft niet van tevoren aan te geven waar u dan wilt stemmen.

U kunt een kiezerspas digitaal of mondeling aanvragen.

Digitaal

 • U kunt een kiezerspas online aanvragen
 • U logt in met uw DigiD
 • U krijgt de kiezerspas thuisgestuurd

Mondeling

 • U kunt ons bellen op (010) 800 40 00

Of

 • U doet uw aanvraag tijdens openingstijden in het servicepunt in het gemeentehuis
 • Een afspraak hiervoor maken is niet nodig
 • U neemt uw stempas mee
 • Neem uw identiteitsbewijs mee

U kunt tot uiterlijk vrijdag 12 maart vóór 17.00 uur schriftelijk of mondeling een aanvraag doen.

Heeft u een kiezerspas, dan kunt u alleen met deze kiezerspas stemmen.

Nee, dit is niet mogelijk. Als u uw kiezerspas kwijtraakt, krijgt u geen nieuwe pas en kunt u dus niet stemmen.