Informatie voor politieke partijen

Tijdens verkiezingstijd mogen politieke partijen reclame maken. Hieraan zijn regels verbonden.

Reclame maken tijdens verkiezingstijd

Het maken van reclame mag niet in strijd zijn met de Kieswet, het stemgeheim en de privacy van de kiezers en de stembureauleden. De dag voor de verkiezingen moeten alle reclame-uitingen op een afstand van 50 meter van een stembureau zijn verwijderd. Op de verkiezingsdag(en) zelf worden in het stemlokaal, en in een straal van 50 meter van dit bureau, geen activiteiten ingezet die erop gericht zijn de kiezers in hun keuze te beïnvloeden.

De deelnemende partijen mogen in verkiezingstijd reclame maken in de openbare ruimte. Dit kunnen zij doen met de volgende middelen:

  1. Voorbedrukte borden
    Dit is een mobiele buitenreclamedrager met een betonnen voet met een voorbedrukte plaat met de reclame-uitingen van de politieke partijen. Wij plaatsen deze borden in de gemeente. We maken gebruik van bordbusters.
  2. Flyeren
    Met flyeren bedoelen we het op straat uitdelen van reclamemateriaal. Als politieke partijen (laten) flyeren, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor het van de straat verwijderen van weggegooide flyers.

Het plaatsen van onder andere sandwichborden of enkelvoudige reclameborden aan bijvoorbeeld lantaarnpalen, verkeerspalen of straatmeubilair is in Lansingerland niet toegestaan.

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. U vult hiervoor het formulier ondersteuningsverklaring, model H4 in en levert dat uiterlijk in op 4 februari 2021 om 17.00 uur bij de receptie in het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt bij ons terecht op werkdagen van 12.00 tot 19.00 uur. U toont bij de receptie uw identiteitsbewijs aan de medewerker. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van een maand voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf. U mag één ondersteuningsverklaring tekenen en een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

Nee, de aanlevertermijn voor de verkiezingsposters is gesloten. De verkiezingsborden worden nu klaar gemaakt voor drukken en plaatsen.