Stempas, kiezerspas en volmacht

Op woensdag 22 november 2023 stemt u voor de Tweede Kamerverkiezing. Op deze pagina informeren we u over wat de eisen zijn om te mogen stemmen voor deze verkiezing. En over hoe u een vervangende stempas, een kiezerspas of een volmacht aanvraagt.

Eisen om te mogen stemmen

Om te mogen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing, voldoet u aan alle onderstaande eisen:

  • u heeft de Nederlandse nationaliteit
  • u bent op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder
  • u bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Meer informatie over wie er mag stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing leest u op de website van de Kiesraad.

Nederlanders in het buitenland

Voor Nederlanders in het buitenland geldt een bijzondere regeling. Zij moeten voor iedere verkiezing een schriftelijk verzoek indienen om als kiezer in het buitenland geregistreerd te worden. Zie voor meer informatie de website van de Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag.

Stempas

De stempas krijgt u van de gemeente waar u op 9 oktober 2023 staat ingeschreven (Dag van de kandidaatstelling). In de gemeente Lansingerland zijn de stempassen in week 44 (de week van 30 oktober) verspreid. Bent u de stempas kwijt of is deze beschadigd? Dan kon u tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen.

Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan heeft u een kiezerspas nodig. Een kiezerspas aanvragen kan wanneer u uw stempas heeft ontvangen. U kon een kiezerspas persoonlijk aan de receptie in het gemeentehuis aanvragen tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023 12.00 uur.

Wilt u iemand volmachten om voor u met uw kiezerspas te gaan stemmen? Dan vult u de achterkant van de kiezerspas in. Let op dat uw volmachtstem altijd uitgebracht wordt met de eigen stem van degene die voor u gaat stemmen. Bespreek dit met degene die voor u gaat stemmen.

Volmacht

Kunt u zelf niet stemmen op de verkiezingsdag? U kunt een andere kiezer vragen voor u te stemmen door een volmacht af te geven. Dit kan zowel onderhands als schriftelijk.

Onderhandse volmacht

U vult de achterkant van de stempas in. Zet uw handtekening en geef dit aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat zelf ook stemmen. Deze kiezer mag maximaal 2 volmachten aannemen.

Schriftelijke volmacht

De schriftelijke volmacht kon u aanvragen tot vrijdag 17 november 12.00 uur.

Een stempas is een bewijs dat u uw stem mag uitbrengen tijdens de verkiezingen. Om uw stem uit te kunnen brengen laat u naast de stempas ook uw legitimatiebewijs zien.

Op de stempas staat niet voorbedrukt welk stemlokaal het dichtst bij uw woonadres ligt. Bij uw stempas vindt u een bijsluiter. Hierop vindt u een overzicht van alle stembureaus in de gemeente Lansingerland.

Het adres waarop u op 9 oktober 2023 in de basisregistratie personen staat ingeschreven is het adres waarop wij de stempas laten bezorgen.

Nee, dit is niet mogelijk. Als u uw kiezerspas kwijtraakt, krijgt u geen nieuwe pas en kunt u dus niet stemmen.