Openbare kennisgevingen Tweede Kamerverkiezing 2023

Wij brengen kiezers en politieke partijen via openbare kennisgevingen op de hoogte van de verkiezingsonderwerpen en openbare zittingen en processen-verbaal. Een overzicht vindt u op deze pagina.

U bent uw stempas kwijt of deze is beschadigd. U kon vanaf maandag 6 november tot uiterlijk vrijdag 17 november 2023 digitaal een nieuwe stempas aanvragen. Persoonlijk kunt u tot dinsdag 21 november 2023 tot 12.00 uur in het gemeentehuis tijdens openingstijden een nieuwe stempas aanvragen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Let op: de oude stempas is dan niet meer geldig.

Kunt u zelf niet stemmen op de verkiezingsdag? U kunt een andere kiezer vragen voor u te stemmen door een volmacht af te geven. Dit kan alleen nog onderhands.

Onderhandse volmacht

U vult de achterkant van de stempas in. Zet uw handtekening en geef dit aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat zelf ook stemmen. Deze kiezer mag maximaal 2 volmachten aannemen.

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan heeft u een kiezerspas nodig, waarvoor u een formulier moet invullen. Dit formulier kunt u binnenkort aanvragen bij de gemeente of vinden op deze website.

 • Tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023 tot 12.00 uur kunt u persoonlijk in het gemeentehuis tijdens openingstijden een kiezerspas aanvragen.

Bij de aanvraag stuurt u uw stempas mee en ontvangt daarna een kiezerspas.

Voorbereiding kandidaatstelling

 • De kandidatenlijst (Model H 1)
 • Machtiging om aanduiding boven kandidatenlijst te plaatsen (Model H 3-1)
 • Machtiging om samengevoegde aanduiding boven kandidatenlijst te plaatsen (model H 3-2)
 • Ondersteuningsverklaring (Model H 4)
 • Instemmingsverklaring (Model H 9)

Kandidaatstelling

Maandag 9 oktober 2023 was de dag van de kandidaatstelling. Politieke partijen die mee willen doen aan de Tweede Kamerverkiezing moesten in aanloop naar de verkiezing hun kandidatenlijst(en) en bijbehorende documenten inleveren bij de Kiesraad. De Kiesraad treedt bij deze verkiezing op als centraal stembureau. De volgende dag (10 oktober 2023) onderzocht de Kiesraad de kandidatenlijsten. Partijen hadden vervolgens nog 2 dagen de tijd eventuele verzuimen te herstellen.

Ondersteuningsverklaringen zijn verklaringen van kiesgerechtigde die deelname van de partij aan de verkiezingen ondersteunen. Personen die binnen de kieskring staan geregistreerd als kiezer kunnen een ondersteuningsverklaring afleggen. Lansingerland valt onder kieskring 15 (Leiden).

Ondersteuningsverklaringen werden bij de Tweede Kamerverkiezing afgelegd in de periode van maandag 25 september 2023 tot en met maandag 9 oktober 2023.

Openbare zitting

Het gemeentelijk stembureau stelt op donderdag 23 november 2023 naar verwachting aan het einde van de middag in een openbare zitting de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in Lansingerland vast. De openbare zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

Bekendmakingen

Woensdag 22 november 2023 van 10.00 tot 16.00 uur in verzorgingshuizen. Bekijk de officiële bekendmaking op overheid.nl.

Het tellen van de stemmen op lijstniveau die in de mobiele stembureau zijn uitgebracht vindt plaats op woensdag 22 november 2023 om 21.00 uur in het gemeentehuis, Tobias Asserlaan 1, 2662 SB Bergschenhoek. Dit is openbaar.

Voor de Tweede Kamerverkiezing richt gemeente Lansingerland een bijzonder stembureau in bij het Station Lansingerland-Zoetermeer (aan de kant van Lansingerland). Dit bijzondere stembureau is woensdag 22 november 2023 geopend van 7.00 tot 19.00 uur.

Het tellen van de stemmen op lijstniveau die in dit stembureau zijn uitgebracht gebeurt op woensdag 22 november 2023 om 21.00 uur in het gemeentehuis, Tobias Asserlaan 1, 2662 SB Bergschenhoek. Dit is openbaar.

Alle reguliere stembureaus in onze gemeente zijn op woensdag 22 november 2023 geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Na 21.00 uur gaan de stembureauleden en tellers in de stembureaus aan de slag met het tellen van de stemmen op lijstniveau. Dit is in het openbaar.

Stembureaus woensdag 22 november 2023

Bergschenhoek

 • Gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1*
 • Hervormde Kerk, Kerkstraat 1
 • LTC Triomf, Sporthoekpad 3
 • NGK Het Baken, A. van Dijcklaan 1
 • Cultuurfabriek, Groeneweg 49
 • Bibliotheek Driesprong, ingang landmeterplein, Stampioendreef 5
 • Basisschool Pius X, de Goudwinde 1

* In het gemeentehuis is naast een regulier stembureau ook een inclusief stembureau ingericht. Het inclusieve stembureau is voorzien van een stembox en stemmal.

Berkel en Rodenrijs

 • CBS Prins Johan Friso, Oudelandselaan 147
 • Zalencentrum Rehoboth, Wilhelminastraat 2
 • NGK De Bron, Rodenrijseweg 97
 • Wijnstokgemeente, Rodenrijseweg 295
 • CBS Prinses Máximaschool, Annie M.G. Schmidtlaan 6
 • ODBS De Klipper, Gouden Uillaan 28
 • Het Kievitsnest, ingang Sterrenweg Wilgenlaan 5
 • Sporthal de Anjerdreef, Chrysantenhof 22
 • t Manneke, Leeweg 33
 • Parochiehuis Willem Huygensz, Noordeindseweg 104

Bleiswijk

 • Gereformeerde Kerk Bleiswijk Open Hof, Dorpsstraat 50
 • Sporthal Lijsterlaan, Lijsterlaan 8
 • Brandweerkazerne Bleiswijk, Jan van der Heydenstraat 6
 • The Hangout, Götzenhainsingel 12
 • IJsclub Bleiswijk, Lange Vaart 17a
 • De Beren Bleiswijk, Hoefweg 163

Wilt u zien waar het dichtstbijzijnde stembureau bij u in de buurt is? Dan kunt u kijken op Waar is mijn stemlokaal?

Donderdag 23 november 2023 tellen we centraal de stemmen die op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht. Dit vindt plaats vanaf 8.30 uur in het gemeentehuis van Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, 2662 SB Bergschenhoek.

Het tellen van de stemmen doen we onder de verantwoordelijkheid van het Gemeentelijke Stembureau en is openbaar.

Processen-verbaal

Het gemeentelijk stembureau stelt op donderdag 23 november 2023 aan het einde van de middag in een openbare zitting de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in Lansingerland vast. Het proces-verbaal wordt direct na de zitting gepubliceerd.