Organisatiestructuur en nevenfunctieregister

Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de algemeen directeur. De algemeen directeur is ook de secretaris van het college van burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris. Meer informatie over wat een gemeente precies is en doet, vindt u op de website van de Overheid.

FunctieNaam
Algemeen directeur/gemeentesecretarisLucas Vokurka
Concerndirecteur SamenlevingEsther Boonstra
Concerndirecteur BedrijfsvoeringLucas Vokurka
Concerndirecteur Ruimte & EconomieGerard van Wijhe
ConcerncontrollerMartijn de Quartel

Nevenfuncties

Conform de Regeling registratie en openbaarmaking nevenfuncties gemeente Lansingerland worden de nevenfuncties van de directie en concerncontroller openbaar gemaakt.

Functie: Algemeen directeur/ gemeentesecretaris/concerndirecteur Bedrijfsvoering

Nevenfunctie:

  • Lid Algemeen Bestuur bij Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) (juni 2020)
  • Bestuurslid bij Stuurgroep Regionaal Informatie en Expertisecentrum Rotterdam (RIEC) (juni 2020)

Bijzonderheden/eventuele opgelegde beperkingen: ambtshalve

Functie: Concerncontroller

Functie: Concerndirecteur Samenleving

Functie: Concerndirecteur Ruimte & Economie

Nevenfunctie:

  • Lid Raad van Commissarissen bij Verbindion/Merwestein NV Nieuwegein (2016)
  • Lid Raad van Commissarissen bij Woningcorporatie Rijnhart wonen (2015)
  • Directeur/eigenaar bij Adviesbureau NOLPO New Leadership (2013)