Het ergens niet mee eens zijn

Bent u het ergens niet mee eens, dan proberen wij informeel uw klacht op te lossen. Biedt de informele weg geen oplossing, dan kan een formele procedure wellicht uitkomst bieden. Als u een formele procedure wilt starten, dan kunt u een klacht, bezwaar, beroep of indienen.