Gemeenteraadsverkiezingen

Woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Woensdag 16 maart 2022 naar de stembus

Woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Eens per 4 jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad. In aanloop naar deze verkiezingen vindt u op deze pagina alle informatie die u nodig heeft om straks uw stem te kunnen uitbrengen.

Aanmelden stembureauleden/tellers

Binnenkort kunt u zich op deze pagina inschrijven als u zitting wilt nemen op een stembureau en/of mee wilt helpen met het tellen van de stemmen.