Financiële stukken

Op deze pagina vindt u onze begrotingsapp en alle door de raad goedgekeurde financiële documenten vanaf 2018.

Begroting 2021 in een oogopslag

“GERICHTE KEUZES, GEZONDE TOEKOMST”. In deze “Begroting in een oogopslag” leest u waar de gemeente in 2021 geld aan uitgeeft. Met gerichte keuzes biedt deze begroting Lansingerland, ondanks onzekerheden rondom corona, een gezonde (financiële) toekomst. Met aandacht voor wonen, mobiliteit, economie en een krachtige samenleving. Op een verantwoorde wijze blijft het college investeren in de buitenruimte, goede voorzieningen en zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Voor u als inwoner heeft het college de afgelopen jaren gewerkt aan het verlagen van de lokale lasten. Het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) ligt inmiddels onder het landelijk gemiddelde. Voor 2021 wordt daarom het tarief niet verder verlaagd. Andere lokale belastingen zoals de hondenbelasting worden niet verhoogd, maar in tegenstelling tot eerdere jaren wordt een landelijke prijsstijging (inflatie) van 1,6% verwerkt op alle belastingen.