Kathy Arends

Kathy Arends Wethouder

Functie Wethouder
E-mailadres kathy.arends@lansingerland.nl
Taken
 • Economie (inclusief city marketing, A12 corridor)
 • Kernwethouder Bergschenhoek (inclusief buurtschap Rotte)
 • Programmawethouder Centrumontwikkeling  (alle drie de kernen)
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Vergunningverlening & Handhaving
 • Werk & Inkomen
 • Wonen
 • Bleizo en Hoefweg
 • 2e loco-burgemeester
Ambtsgebonden nevenfuncties
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Bleizo, onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Lid  algemeen bestuur en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg, onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Lid bestuurscommissie Economische Vestigingsklimaat (MRDH), onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond, onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp, onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Plaatsvervangend lid bestuurscommissie Vervoersautoriteit, onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren, onbezoldigd ( Raad 2020)
Persoonlijke nevenfuncties