Jan-Willem van den Beukel

Jan-Willem van den Beukel
Jan-Willem van den Beukel
Wethouder

Functie Wethouder
E-mailadres Jan-Willem.van.den.Beukel@lansingerland.nl
Taken
 • Financiën en grondzaken
 • Glastuinbouw en Greenport (inclusief Railterminal)
 • Kernwethouder Berkel en Rodenrijs
 • Programmawethouder Duurzaamheid
 • Vinex, Bleizo, Hoefweg, Oudeland
 • Natuur, landschap en biodiversiteit
 • 3e loco-burgemeester
Ambtsgebonden nevenfuncties
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo, onbezoldigd, (Raad 18 juni 2020)
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg, onbezoldigd, (Raad 18 juni 2020)
 • Lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling (SVHW), onbezoldigd, (Raad 18 juni 20202)
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren, onbezoldigd, (18 juni 2020)
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling DCMR, onbezoldigd, (Raad 18 juni 2020)
 • Afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders en lid aandeelhouderscommissie Eneco, onbezoldigd, (B&W 28 mei 2020 en Raad 18 juni 2020)
 • Afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders Dunea, onbezoldigd, (28 mei 2020 B&W en Raad 18 juni 2020)
 • Afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders Prisma, onbezoldigd, (Benoeming door GR bedrijvenschap Hoefweg)
 • Afgevaardigde algemene vergadering aandeelhouders en lid aandeelhouderscommissie Stedin, onbezoldigd, (Raad 18 juni 2020)
 • Afgevaardigde algemene vergadering aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), onbezoldigd, (Raad 18 juni 2020)
 • Plaatsvervangend lid bestuurscommissie Economische Vestigingsklimaat (MRDH), onbezoldigd, (Raad 18 juni 2020)
 • Voorzitter Netwerk Duurzaam Inkopen (MRDH), onbezoldigd, (mei 2020)
Persoonlijke nevenfuncties
Politieke partij CDA