Albert Abee

Albert Abee Wethouder

 

Functie Wethouder
E-mailadres albert.abee@lansingerland.nl
Taken
 • Financiën en grondzaken
 • Glastuinbouw en Greenport (inclusief Railterminal)
 • Kernwethouder Berkel en Rodenrijs
 • Programmawethouder Duurzaamheid
 • Vinex, Bleizo-Oost, Hoefweg, Oudeland en Berkel Centrum-West
 • 3e locoburgemeester
Ambtsgebonden nevenfuncties
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo, onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg, onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling (SVHW), onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Plaatsvervangend lid bestuurscommissie Economische Vestigingsklimaat (MRDH), onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren, onbezoldigd, (15 juni 2018)
 • Afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders en lid aandeelhouderscommissie Eneco, onbezoldigd, (B&W 19 juni 2018 en Raad 15 juni 2018)
 • Afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders Dunea, onbezoldigd, (B&W 19 juni 2018 en Raad 15 juni 2018)
 • Afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders Prisma, onbezoldigd, (Benoeming door GR bedrijvenschap Hoefweg)
 • Afgevaardigde algemene vergadering aandeelhouders en lid aandeelhouderscommissie Stedin, onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Afgevaardigde algemene vergadering aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Voorzitter Netwerk Duurzaam Inkopen (MRDH), onbezoldigd, (Mei 2015)
Persoonlijke nevenfuncties
 • Directeur/Groot-aandeelhouder Abee Consultancy, onbezoldigd (In ruste gedurende wethouderschap Lansingerland)
Politieke partij CDA