Burgerparticipatie – Gewoon Doen

De gemeente Lansingerland gelooft in een goede samenwerking tussen gemeente en inwoners. We willen ruimte bieden aan goede initiatieven van inwoners. En bij plannen die de gemeente zelf maakt worden bewoners in een vroeg stadium betrokken. We willen daarmee de plannen zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen en behoeften van de inwoners. In 2013 hebben we een begin gemaakt met een intensieve vorm van burgerparticipatie. Die aanpak willen we de komende jaren voortzetten.