Burgerparticipatie – Gewoon Doen

Wij geloven in een goede samenwerking tussen gemeente en inwoners. We willen ruimte bieden aan goede initiatieven van inwoners.

Bij de plannen die we zelf maken betrekken we in een vroeg stadium onze inwoners. We willen daarmee de plannen zo goed mogelijk aan laten sluiten op hun wensen en behoeften. In 2013 hebben we een begin gemaakt met een intensieve vorm van burgerparticipatie. Die aanpak willen we de komende jaren voortzetten.

Heeft u een mening over vraagstukken van de gemeente? Dan nodigen we u van harte uit om lid te worden van het digitale burgerpanel Lansingerland Peilt.

Leden van Lansingerland Peilt ontvangen circa 4 keer per jaar per e-mail een peiling met circa 10 vragen. Het invullen duurt gemiddeld 10 minuten.

Wilt u lid worden van Lansingerland Peilt? Dat kan als u in de gemeente Lansingerland woont en 16 jaar of ouder bent.

Update coronacrisis

In verband met de coronacrisis is het Lansingerlands Initiatief 2020 on-hold gezet. Zodra we meer informatie hebben over het verdere verloop hiervan (naar verwachting na de zomervakantie 2020) communiceren we dat richting de initiatiefnemers en via deze pagina.

Het Lansingerland Initiatief


Lansingerland bruist van de ideeën. Wij zijn trots op de betrokkenheid, creativiteit en energie van onze inwoners. Heeft u een goed idee om uw straat, wijk of de hele gemeente nog mooier, socialer, duurzamer of groener te maken? Een idee waar meer Lansingerlanders blij van worden? Doe dan mee aan het Lansingerlands Initiatief!

Hoe werkt het Lansingerland Initiatief?

Aanmoedigingsbedrag

Wij stellen voor één of meerdere initiatieven een aanmoedigingsbedrag beschikbaar. Dit subsidiebedrag is maximaal 50% van uw totale kosten. Er is in totaal circa € 61.155,00 (€ 1,- per inwoner) te verdelen. Lansingerland maakt uw initiatief graag mede mogelijk!

De inwoner bepaalt!

Tijdens de Verkiezing van het Lansingerlands Initiatief kunnen inwoners stemmen op hun favoriete initiatief. Uiteindelijk bepaalt de inwoner wie er met zijn of haar initiatief aan de slag kan gaan.

Waarover kunt u een initiatief indienen?

Bij het Lansingerlands Initiatief kan het over van alles gaan, iets groots of iets kleins, als het maar toegevoegde waarde heeft voor Lansingerland en haar inwoners. Initiatieven met een overwegend particulier en/of commercieel belang zijn uitgesloten. Vanzelfsprekend moet het initiatief binnen de gemeentegrenzen realiseerbaar zijn.

Het Lansingerlands Initiatief indienen

Bij de editie 2018/2019 zijn 3 initiatieven uit de bus gekomen: de Plukberm of Eetbare ruimte in Bergschenhoek,  Pleisterplaats De Hichte in de Groenzoom en Terughalen Vrachtschuit naar Lansingerland (nog in uitvoering).

Belangrijk:  U draagt niet alleen het initiatief aan, maar u voert het ook zelf uit.

Informatiebijeenkomst en projectplan

Op donderdag 20 februari 2020 houden wij een informatiebijeenkomst voor alle initiatiefnemers. De bijeenkomst start om 19.30 uur in het gemeentehuis. Hier hoort u welke vervolgstappen u moet zetten om tot een kansrijk plan te komen. Daarnaast lichten wij de (subsidie-)regels van het Lansingerlands Initiatief verder toe en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na de informatiebijeenkomst zet u uw initiatief om in een uitgewerkt projectplan. Dit plan dient u uiterlijk vrijdag 15 mei 2020 in.

Heeft u de informatiebijeenkomst gemist? Neem dan contact met ons op om samen de mogelijkheden door te spreken.

Vragen?

Voor vragen over het Lansingerlands Initiatief neemt u telefonisch contact met ons op via (010) 800 40 00 of per email via initiatief@lansingerland.nl.

Bij Right to Challenge kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Inwoners krijgen met Right to Challenge daadwerkelijk de mogelijkheid om hun idee te gaan uitvoeren.

Maar hoe werkt het in de praktijk? De meeste bewonersinitiatieven kiezen bij Right to Challenge tussen de volgende mogelijkheden:

  1. Bewoners gaan een dienst / taak helemaal zélf uitvoeren en zijn zelf verantwoordelijk
  2. Bewoners willen dat een dienst / taak anders en slimmer wordt uitgevoerd

De aanpak van Right to Challenge kan via de volgende stappen verlopen:

  1. Initiatiefnemers hebben een idee: het kan anders / beter
  2. Initiatiefnemers bepalen het draagvlak bij bewoners / gebruikers
  3. Initiatiefnemers overleggen met de gemeente (principebesluit)
  4. Initiatiefnemers werken het voorstel uit
  5. Bewoners / gebruikers besluiten samen met de gemeente
  6. Bewoners / gebruikers nemen taken en budgetten over

Meer informatie over de mogelijkheden van Right to Challenge.