Burgerparticipatie – Gewoon Doen

Wij geloven in een goede samenwerking tussen gemeente en inwoners. We willen ruimte bieden aan goede initiatieven van inwoners.

Bij de plannen die we zelf maken betrekken we in een vroeg stadium onze inwoners. We willen daarmee de plannen zo goed mogelijk aan laten sluiten op hun wensen en behoeften. In 2013 hebben we een begin gemaakt met een intensieve vorm van burgerparticipatie. Die aanpak willen we de komende jaren voortzetten.

Heeft u een mening over vraagstukken van de gemeente? Dan nodigen we u van harte uit om lid te worden van het digitale burgerpanel Lansingerland Peilt.

Leden van Lansingerland Peilt ontvangen circa 4 keer per jaar per e-mail een peiling met circa 10 vragen. Het invullen duurt gemiddeld 10 minuten.

Wilt u lid worden van Lansingerland Peilt? Dat kan als u in de gemeente Lansingerland woont en 16 jaar of ouder bent.

Lansingerlanders bruisen van de ideeën. Wij zijn trots op de betrokkenheid, creativiteit en energie van onze inwoners. Heeft u een goed initiatief om uw straat, wijk of de hele gemeente mooier, socialer, duurzamer of groener te maken? Een initiatief waar meer Lansingerlanders blij van worden? Laat het dan aan ons weten.

Wij kijken naar de realiseerbaarheid en de meerwaarde voor Lansingerland en onderzoeken vervolgens of wij daar een aanmoedigingsbedrag voor beschikbaar kunnen stellen.

Waarover kan ik een initiatief indienen

U kunt een klein of een wat groter initiatief indienen over allerlei soorten onderwerpen, zolang het maar een toegevoegde waarde heeft voor Lansingerland en haar inwoners.

 • Initiatieven met een particulier of commercieel belang zijn uitgesloten
 • Initiatieven buiten de gemeentegrens zijn uitgesloten

Hoe kom ik aan geld voor mijn initiatief?

In principe moet u zelf in staat zijn om uw initiatief te financieren. Dit kan door het zoeken van sponsoren, subsidies vanuit de provincie, het rijk of stichtingen of door andere financieringsmogelijkheden. En misschien komt u in aanmerking voor een aanmoedigingsbedrag van ons.

U zorgt niet alleen voor de financiering maar voert het initiatief ook zelf (of met anderen) uit. Soms kunnen wij u adviseren op bepaalde vlakken.

Kom ik in aanmerking voor een aanmoedigingsbedrag van de gemeente?

Het college van B&W kan besluiten om een aanmoedigingsbedrag voor uw initiatief beschikbaar te stellen omdat het idee goed realiseerbaar is een meerwaarde heeft voor Lansingerland. Dit bedrag kan voortkomen uit een gemeentelijke subsidie bijvoorbeeld een subsidie Levendig Lansingerland of een budget van een vakafdeling binnen de gemeentelijke organisatie dat met het onderwerp van uw initiatief te maken heeft.

Denk er wel aan dat het om een aanmoedigingsbedrag gaat waarvan we de hoogte niet direct weten. Dat wordt door een vakafdeling bepaald en het college van B&W neemt daar een definitief besluit over. De rest moet u zelf financieren.

Hoe dien ik een initiatief in?

U vult het formulier Initiatief indienen in.

In het formulier vragen wij van u:

 1. een omschrijving van uw plan
 2. een globale planning
 3. welke financieringsmogelijkheden u in gedachten heeft

Wij nemen vervolgens contact met u op om u te vertellen of en door welk vakteam uw initiatief in behandeling wordt genomen. 

Vragen

Heeft u vooraf vragen over het indienen van een initiatief, dan kunt u een mail sturen naar initiatief@lansingerland.nl of bellen met (010) 800 40 00.

Bij Right to Challenge kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Inwoners krijgen met Right to Challenge daadwerkelijk de mogelijkheid om hun idee te gaan uitvoeren.

Maar hoe werkt het in de praktijk? De meeste bewonersinitiatieven kiezen bij Right to Challenge tussen de volgende mogelijkheden:

 1. Bewoners gaan een dienst / taak helemaal zélf uitvoeren en zijn zelf verantwoordelijk
 2. Bewoners willen dat een dienst / taak anders en slimmer wordt uitgevoerd

De aanpak van Right to Challenge kan via de volgende stappen verlopen:

 1. Initiatiefnemers hebben een idee: het kan anders / beter
 2. Initiatiefnemers bepalen het draagvlak bij bewoners / gebruikers
 3. Initiatiefnemers overleggen met de gemeente (principebesluit)
 4. Initiatiefnemers werken het voorstel uit
 5. Bewoners / gebruikers besluiten samen met de gemeente
 6. Bewoners / gebruikers nemen taken en budgetten over

Meer informatie over de mogelijkheden van Right to Challenge.