Buurtbemiddeling

Heeft u onenigheid of een conflict met de buren? Bijvoorbeeld over geluid, gedrag van kinderen, gebruik van portiek, stoep of galerij? Het lukt niet altijd om daar samen uit te komen. Buurtbemiddeling van Welzijn Lansingerland kan dan helpen.

Meer informatie

Soms heeft iemand voldoende aan een luisterend oor. Of aan tips voor het zelf aangaan van een gesprek met de buren. In een andere situatie is een bemiddelingsgesprek tussen buren met hulp van bemiddelaars gewenst.

Buurtbemiddelaars zijn door Welzijn Lansingerland getraind voor dit werk en kennen de buurt goed. Zij wonen in de buurt, maar kennen de betrokken buren niet persoonlijk. Zij kiezen geen partij. Zij doen dit werk vrijwillig en belangeloos.

U kunt terecht bij de professionele buurtbemiddelaar van Welzijn Lansingerland. De buurtbemiddelaar is bereikbaar via telefoonnummer (06) 83 62 13 16.

Buurtbemiddeling is gratis. Er zijn geen kosten aan verbonden.