Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet zelfstandig naar school reizen? En is de afstand naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 6 kilometer? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vervoerskosten. U vraagt leerlingenvervoer aan door het aanvraagformulier tegemoetkoming leerlingenvervoer met DigiD in te vullen.

Meer informatie

De hoogte en vorm van de tegemoetkoming hangt af van de vervoersmogelijkheden van uw kind. Meer hierover leest u in de verordening Leerlingenvervoer 2014 en de gemeentelijke beleidsregels leerlingenvervoer.

 • Uw DigiD
 • Een inkomensverklaring over het jaar 2018 als de leerling naar het speciaal basis onderwijs of regulier basis onderwijs gaat en het gecorrigeerde verzamelinkomen van beide ouders/verzorgers lager is dan € 27.000,-.
  U vraagt dit aan bij de belastingdienst.
 • Een vervoersverklaring als de leerling 1 augustus 2020 ouder is dan 12 jaar. U print de vervoersverklaring en laat deze handmatig invullen door de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school of door een behandelend arts.

Afhankelijk van de school waar uw kind naar toe gaat, heeft u ook het volgende nodig:

 • Voor een cluster 1 of 2 school:
  een geldige verklaring van de Commissie van Onderzoek (CvO) of een definitieve inschrijving van de school
 • Voor een cluster 3 of 4 school:
  een geldige ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) of een definitieve inschrijving van de school
 • Voor SBO onderwijs:
  een geldige ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) of een definitieve inschrijving van de school

Neem telefonisch contact met ons op via 14 010.

Wij nemen contact op met u en/of met de school van de leerling als er aanvullende informatie nodig is die belangrijk is voor het vervoer van en naar school. Wij beoordelen uw aanvraag en sturen u binnen 8 weken na ontvangst van alle benodigde gegevens een email dat een besluit klaar staat in Mijn Lansingerland.

Is er sprake van een scheiding en/of co-ouderschap binnen het gezin, waardoor er voor de leerling 2 verblijfplaatsen ontstaan? Neem dan contact op met de vakafdeling Leerlingenvervoer via 14 010 om de situatie te bespreken.

De tegemoetkoming gaat pas in vanaf het moment dat de aanvraag, inclusief eventuele bijlagen, bij de gemeente is geregistreerd en goedgekeurd.