Jeugdcoach op School (JOS)

De Jeugdcoach op School (JOS) is er voor ouders, leerlingen en leraren bij vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. De JOS combineert de functies van de schoolmaatschappelijk werker en de jeugd- en gezinscoach en is verbonden aan een school maar biedt ook onafhankelijke jeugdhulp. De JOS wordt ingezet op alle basis- en middelbare scholen.

Meer informatie

  • Beantwoorden van vragen van ouders en leerlingen op het gebied van opgroeien en opvoeden
  • Verlenen van individuele hulpverlening thuis en op school
  • Consultatie en advies aan onderwijsprofessionals
  • Deelname aan het zorgondersteuningsteam van school
  • Signaleren van de noodzaak voor zwaardere inzet van jeugdhulp en verwijzen naar Team Jeugd

Op elke school is een JOS op vaste momenten op school aanwezig. Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen er terecht met vragen. U kunt in de contact komen met JOS via de betreffende school of via het Team Jeugd.